Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorTummers, L.G.
dc.contributor.authorVergeer, Femke
dc.date.accessioned2022-09-09T01:01:12Z
dc.date.available2022-09-09T01:01:12Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/42438
dc.description.abstractWerkgerelateerde teledruk, de preoccupatie met, en drang om (zo snel mogelijk) te reageren op werkgerelateerde digitale berichten, kan negatieve effecten hebben op het welzijn en de prestaties van werknemers. Over werkgerelateerde teledruk bij verpleegkundigen is weinig bekend, terwijl het in het licht van de huidige personeelsproblemen van belang is om duurzame inzetbaarheid van werknemers in de zorgsector te realiseren. In dit onderzoek beantwoord ik daarom de vraag: Hoe ervaren verpleegkundigen het gebruik van online communicatiemiddelen voor het communiceren over roosterproblemen, welke factoren hebben effect op teledruk volgens verpleegkundigen en welke maatregelen treffen verpleegkundigen om teledruk te verlagen? Om een antwoord te geven op deze onderzoeksvraag heb ik semigestructureerde interviews gehouden met verpleegkundigen en leidinggevenden van verpleegkundigen in een breed scala aan zorgorganisaties. Uit het onderzoek blijkt dat twee derde van de geïnterviewde verpleegkundigen teledruk ervaart. Daarnaast beschrijf ik een aantal factoren die teledruk volgens de respondenten verhoogt en presenteer ik maatregelen die de respondenten treffen om teledruk te verlagen. Deze factoren en maatregelen vormen mogelijk een opzet voor vervolgonderzoek naar manieren om teledruk bij werknemers te verlagen. Op basis van het onderzoek beveel ik leidinggevenden van (zorg)organisaties aan om verwachtingen rondom online communicatie duidelijk te communiceren en een gezond werkklimaat te creëren. Ook raad ik werkgevers aan werknemers die op basis van de genoemde factoren extra gevoelig zijn voor teledruk in bescherming te nemen. Aan werknemers beveel ik ten slotte aan de genoteerde maatregelen te gebruiken als inspiratie.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectEen kwalitatief onderzoek naar hoe verpleegkundigen teledruk ervaren, factoren die volgens verpleegkundigen teledruk beïnvloeden en maatregelen die verpleegkundigen treffen tegen teledruk
dc.titleTeledruk bij verpleegkundigen
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsteledruk; verpleegkundigen; psychologische onthechting; burn-out; duurzame inzetbaarheid
dc.subject.courseuuPubliek management
dc.thesis.id8838


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record