Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorPeeters, M.
dc.contributor.advisorLeisink, P.
dc.contributor.authorJong, N. de
dc.date.accessioned2010-02-08T18:02:04Z
dc.date.available2010-02-08
dc.date.available2010-02-08T18:02:04Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/4213
dc.description.abstractDit onderzoek gaat in op de het leervermogen van publieke organisaties over weerstanden bij veranderingen. Gekeken wordt aan de hand van een drietal veranderingen binnen één organisatie welke weerstanden bij de implementatie zijn opgetreden en hoe daarvan geleerd is of had kunnen worden. De vraag waar een antwoord op gegeven wordt luidt: Hoe en in welke mate leert een publieke organisatie over weerstanden bij geplande veranderingen? Het doel van dit onderzoek is deels wetenschappelijk, om de kennis over het leervermogen van organisaties en weerstand bij veranderingen te vergroten. Daarnaast is het doel ook praktisch van aard, omdat naar aanleiding van dit onderzoek aanbevelingen kunnen worden geformuleerd voor de onderzoeksorganisatie Belastingdienst Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD). Om dit doel te bereiken is naast de hoofdvraag ook een aantal deelvragen geformuleerd. Deze vragen en de centrale vraag zijn beantwoord door een literatuurstudie naar het onderwerp, interviews met informanten en bestudering van interne stukken van de organisatie aangaande de drie veranderingen. De informanten zijn de projectleiders van de verschillende veranderingen en een lid van het managementteam. In de literatuur is ingegaan op wat onder weerstand wordt verstaan, welke oorzaken daar aan ten grondslag kunnen liggen, welke remedies kunnen worden toegepast, welke verschillende aanpakken van verandering te onderscheiden zijn en hoe organisaties kunnen leren en welke belemmeringen daarbij kunnen optreden. Aan de informanten is gevraagd welke oorzaken van weerstand zij herkennen bij de veranderingen en welke remedies zijn toegepast. Daarnaast is ook gevraagd naar de gehanteerde aanpak van de verandering. Ook het leervermogen van de organisatie was onderwerp van gesprek. Gevraagd is naar de ervaringen van de projectleiders voorafgaand aan deze verandering en of kennis is genomen via andere bronnen, bijvoorbeeld cursussen, ervaring van derden of literatuur. Ten slotte is ingegaan op de transformatie van individueel leren naar organisatieleren. Onderwerpen die hierbij zijn besproken zijn het bergen van de individuele kennis en ervaringen in de organisatie, door kennis vast te leggen en te delen. Gebleken is uit dit onderzoek dat bij alle drie de veranderingen weerstand is opgetreden en ze alle drie niet geheel naar wens van de projectleiders of het management zijn geïmplementeerd. De voornaamste oorzaak van weerstand wordt erkend in het management. Verwacht wordt van hen, door de projectleiders, dat zij een voorbeeldrol vervullen en een ingezette verandering eventueel afdwingen. Ook blijkt dat een keuze voor een bepaalde aanpak voor de verandering van belang is, maar dat hier binnen de organisatie niet altijd bewust een keuze voor wordt gemaakt. Van deze veranderingsprocessen kan geleerd worden. De projectleiders doen een bepaalde ervaring op. Met deze ervaring kan wat worden gedaan, waardoor ze niet verloren gaat. Van belang is dat de ervaring wordt geanalyseerd door middel van een evaluatie. Binnen B/CFD vindt dit niet plaats. Als geëvalueerd wordt, is dat op uitkomsten van de verandering, niet op het proces. Daarnaast nemen projectleiders hun eigen opgedane ervaring wellicht mee, maar ze kunnen er waarschijnlijk nog meer uithalen. Wanneer niets wordt vastgelegd, kan de door de individu opgedane kennis niet worden gedeeld en is er geen sprake van organisatieleren.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent500407 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleWeerstand tegen leren over weerstand? Een evaluatiestudie naar het leervermogen over weerstand bij veranderingen van een publieke organisatie.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsweerstand, veranderingen, leervermogen
dc.subject.courseuuStrategisch Human Resource Management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record