Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVandenabeele, W.V.
dc.contributor.authorZomer, Denise
dc.date.accessioned2022-08-01T00:00:45Z
dc.date.available2022-08-01T00:00:45Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/42053
dc.description.abstractVanwege de hoge werkdruk in de publieke sector neemt de kans op burn-out risico steeds verder toe. Echter is het mechanisme wat hieraan ten grondslag ligt nog onderbelicht in de literatuur. Tevens speelt de institutionele context bij burn-out risico een rol. Public service motivation (PSM) speelt hierbij een belangrijke rol, echter is het vooralsnog onduidelijk of PSM fungeert als personal resource of als personal demand. Dit onderzoek draagt bij door te focussen op de theorievorming van PSM en burn-out risico. Hierbij zal antwoord worden geven op de vraag: Hoe speelt public service motivation een rol bij burn-out risico van medewerkers in de publieke sector binnen een people-changing organization? Hiervoor is data afgenomen binnen een people-changing organization, namelijk Dialogue. In totaal zijn er twaalf semigestructureerde interviews afgenomen. De resultaten laten zien dat een gebrek aan autonomie, verbondenheid en een gevoel van competentie leidt tot meer stress en de kans op burn-out risico vergroot. Dit lijkt te impliceren dat de Self-determination theory (SDT) een verklaring is van de loss cycle. Daarnaast tonen de resultaten aan dat wanneer er sprake is van een needs-supplies fit, dit over het algemeen leidt tot minder stress. Dit lijkt te impliceren dat de invloed van PSM op de loss cycle eerder fungeert als personal resource dan een personal demand. Echter blijkt dat wanneer er sprake is van een lage societal impact potential (SIP) dit zowel niet stress verhogend als stress verlagend werkt. Hieruit blijkt dat het mechanisme needs-supplies fit op zichzelf niet toereikend is om de werking van PSM te verklaren. De rol van PSM is namelijk complexer en bevat mogelijk extra dimensies die in de toekomst nader onderzocht dienen te worden Het is mogelijk dat coping resources hierbij een rol bij spelen, met name positieve herinterpretatie. Praktisch gezien is het van belang om in te spelen op autonomie, verbondenheid en een gevoel van competentie om de kans op burn-out risico te verminderen. Daarnaast wordt er aanbevolen om coping resoures aan te leren en toe te passen, zodat de medewerkers beter met de demands om kunnen gaan. Vervolgonderzoek dient de resultaten ook empirisch te toetsen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectHet doel van het onderzoek is om te onderzoeken wat het onderliggende mechanisme is van PSM en de loss cycle. Daarnaast is er onderzoek gedaan of PSM fungeert als een personal resource of als een personal demand. Dit is onderzocht onder medewerkers in de publieke sector binnen een people-changing organization.
dc.titleHoe speelt public service motivation een rol bij burn-out risico van medewerkers in de publieke sector binnen een people-changing organization?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsburn-out risico, public service motivation (PSM), Job Demands-Resources model (JD-R model), Self-determination theory (SDT), needs-supplies fit, societal impact potential (SIP, people-changing organization coping resource
dc.subject.courseuuStrategisch Human Resource Management
dc.thesis.id7317


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record