Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVermeulen, J.
dc.contributor.authorStomphorst, E.
dc.date.accessioned2010-02-08T18:00:55Z
dc.date.available2010-02-08
dc.date.available2010-02-08T18:00:55Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/4189
dc.description.abstractEen onderzoek naar de factoren die medewerkertevredenheid ten tijde van een verandering beïnvloeden bij Menzis. Deze thesis beschrijft het onderzoek naar de medewerkertevredenheid binnen Menzis op de afdeling ICT ontwikkeling. De hoofdvraag van het onderzoek luidde: Op welke wijze waarderen de medewerkers van de afdeling ICT ontwikkeling van Menzis hun werk, waarom gebeurd dat op deze wijze en hoe zou deze waardering verbeterd kunnen worden? Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, uit de data kwamen de volgende thema’s, structuur, identiteit en (on)zekerheid. Tevredenheid wordt gevormd aan de hand van drie methoden. Ten eerste voldoet deze baan aan mijn verwachtingen, ten tweede hoe is de balans input ten opzichte van de output en tot slot een vergelijking, wat verdient de buurman. Voor het maken van deze afwegingen zijn de eigen identiteit en de identiteit van de organisatie erg belangrijk. De identiteit van de organisatie wordt deels gevormd door de informele en formele structuur. De verbetering van de waardering is te behalen op het menselijke vlak. Uit onderzoek blijkt dat mensen meer tevreden over hun baan zijn wanneer zij waardering en vertrouwen krijgen van hun werkgever. Hierbij moet opgemerkt worden dat wanneer de basisaspecten van het werk niet voldoen, er nooit tevredenheid behaald zal worden. Op basis van de interviews en de literatuur kan er gesteld worden dat de medewerkers van ICT ontwikkeling ook op bovenstaande wijzen hun baan waarderen. Het is deels een onbewust proces, deels bewust. Mensen willen hun identiteit behouden en houden daarbij vast aan sociale status en zekerheid. Binnen de afdeling ICT ontwikkeling voldoet men niet aan de basisvoorwaarden voor tevredenheid. Er is totaal geen zekerheid of toekomst bekend voor de medewerkers en dat werkt negatief op de tevredenheid. Het besproken model geeft aan dat in dit geval de medewerker wel ‘tevreden’ zou kunnen worden, maar niets méér en dat heeft effect op het functioneren van de medewerker. Waarom mensen hun werk op deze wijze waarderen is in deze scriptie vrij irrelevant gebleken. Deze vraag behelst voornamelijk een psychologische discussie over het bewuste en onbewuste vermogen van de menselijke psyche. Zoals al blijkt uit de manier waarop werknemers hun werk waarderen zullen de medewerkers van Menzis nooit méér dan tevreden worden, zij zullen geen staat van verrukking bereiken. In hoeverre zij gewoon tevreden worden verschild van persoon tot persoon omdat niet alle mensen van nature evenveel behoefte hebben aan zekerheid en structuur. Elke Menz is er één en die mens kan zelf het beste aangeven waar hij of zij behoefte aan heeft in deze tijd. De mensen die graag zekerheid willen zullen besluiten te vertrekken bij deze afdeling van Menzis of hebben dat in de loop van de onderzoeksperiode al gedaan. Sommige zullen het langer volhouden en andere zal het niet veel uitmaken om tot het einde te wachten. Voor deze groep mensen is het wel van belang dat aan de overige aspecten van tevredenheid, zoals deze worden besproken in het literatuurkader, wel worden voldaan, want zij zullen meer waarde hechten aan deze aspecten.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1398755 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleEen tevreden Menz
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsMedewerkertevredenheid, verandering,
dc.subject.courseuuOrganisaties, Verandering en Management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record