Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWissink, I.B.
dc.contributor.authorKolkman, Nynke
dc.date.accessioned2022-07-15T00:01:03Z
dc.date.available2022-07-15T00:01:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/41760
dc.description.abstractBepaalde vormen van jeugddelinquentie nemen toe. Voor betere preventie en interventie is het belangrijk dat risicofactoren van deviant gedrag bekend zijn. Er zijn aanwijzingen dat een lager affectief en cognitief empathisch vermogen samenhangt met een groter risico op deviant gedrag. Nog onbekend is of sekseverschillen hier een rol in spelen en of hierin verschillen zijn tussen offline deviant gedrag en online deviant gedrag. Daarom zal in deze pilot studie onderzocht worden in hoeverre er sekseverschillen bestaan in de samenhang tussen affectieve en cognitieve empathie en zowel offline als online deviant gedrag bij jongeren. Hiervoor is via een online vragenlijst informatie verzameld bij een Nederlandse steekproef (N = 60) van 20 jongens en 40 meisjes in de adolescentieleeftijd (gemiddelde leeftijd = 17.4; SD = .85). Met behulp van gegevens van de Basic Empathy Scale (BES), Monitor Zelfrapportage Jeugd (MZJ), Vragenlijst Deviant Gedrag (VDG) en Marlowe–Crowne Social Desirability Scale (MCSDS) zijn enkelvoudige regressieanalyses en hiërarchische regressieanalyses uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat meisjes een hogere mate van affectieve empathie rapporteren en dat jongens een hogere mate van offline deviant gedrag rapporteren. Tevens blijkt dat sekse en sociale wenselijkheid 34.5% van de variantie in offline deviant gedrag verklaren. Tot slot blijkt affectieve empathie voor 11.2% de variantie in online deviant gedrag te verklaren. Implicaties voor de praktijk en wetenschap worden besproken, evenals beperkingen en sterke punten van de huidige pilotstudie.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectIn deze pilot studie is onderzocht in hoeverre er sekseverschillen bestaan in de samenhang tussen affectieve en cognitieve empathie en zowel offline als online deviant gedrag bij jongeren.
dc.titleAffectieve en cognitieve empathie en zowel offline als online deviant gedrag bij jongeren: Sekseverschillen
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsaffectieve empathie, cognitieve empathie, sekseverschillen, offline deviant gedrag, online deviant gedrag
dc.subject.courseuuClinical Child, Family and Education Studies
dc.thesis.id5563


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record