Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVermeulen, J.
dc.contributor.authorKalkhoven, J.D.
dc.date.accessioned2021-08-31T18:00:53Z
dc.date.available2021-08-31T18:00:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/41393
dc.description.abstractDit interpretatief onderzoek geeft inzicht in hoe de adviesprofessionals binnen het Dienstencentrum Organisatie & Formatie het leren van en met elkaar ervaren en welke factoren dit gezamenlijk leren beïnvloed. Om dit inzicht te krijgen is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij het dienstencentrum Organisatie & Formatie. Er zijn 10 interviews afgenomen en daarnaast een focusgroep met vijf respondenten gehouden. Uit de resultaten zien we dat het leren van en met elkaar op vier manieren wordt gedaan binnen de afdeling, namelijk: samenwerken, sociale interactie, reflectie en georganiseerde leeractiviteiten. We zien een tweesplitsing in het gezamenlijk leren, waarbij het leren binnen de zeven teams relatief als positief wordt ervaren, maar het leren tussen de teams als beperkt en als gemis wordt ervaren. De adviesprofessionals zijn voor een deel gemotiveerd om meer van en met elkaar te leren, terwijl ook een deel hier weinig motivatie voor heeft. Maar de adviseurs ervaren ook dat het gezamenlijk leren moeilijk te integreren is in het werk doordat er te weinig tijd is om te reflecteren, teamoverschrijdend samen te werken of tijd te nemen voor informele gesprekken. Er bestaat een afstand tussen de teams, waarbij er binnen de teams makkelijker geleerd wordt bij de klant, maar er niet tot nauwelijks omgekeken wordt naar anderen. We zien dat de verdeling in zeven teams en het thuiswerken de afstand tussen de teams versterken en een prikkel zijn om andere teams minder in zicht te houden. Bovendien wordt de organisatiecultuur als factor genoemd die het bemoeilijkt om met elkaar te reflecteren. Men vindt het moeilijk om kritisch te zijn op elkaar. Daarnaast zien we dat het leren van en met elkaar niet in de bedrijfsvoering van DC O&F zit, maar de adviseurs wel de vrijheid en ruimte krijgen om het leren zelf te integreren. Echter zien we dat ondanks de vrijheid om leren in het werk te integreren, de veeleisende vertrouwde klantvraag bemoeilijkt om deze tijd en ruimte ook echt te nemen. Men verliest zich in de waan van de dag, waardoor leren geen prioriteit kent voor veel individuele adviseurs, maar ook voor de afdeling in de breedte. Er bestaat een dualisme tussen de invloed die het handelen van de adviesprofessionals en de invloed die de inrichting van de organisatie heeft op het gezamenlijk leren binnen DC O&F. Het leren van en met elkaar kent een vrijblijvende plek in de organisatie en geeft hierdoor geen urgentie aan de adviesprofessionals om meer gezamenlijk te leren, maar de adviesprofessionals handelen in dit onderzoek ook niet altijd uit eigen motivatie en initiatief om het leren van en met elkaar als professional te integreren in hun werk. Het is van belang om het leren van en met elkaar te integreren in het werk van de adviesprofessionals om het leren meer te laten voorkomen op de afdeling. Vooral het leren tussen teams kan door samenwerkingsverbanden en sociale interactie worden bevorderd. Hierin is het belangrijk om gezamenlijk leren een plek te geven in de bedrijfsvoering van DC O&F om de mogelijkheden om van en met elkaar te leren uit te breiden en prioriteit te geven. Toekomstig onderzoek zou kunnen uitwijken of in de context van kantoorwerken de ervaringen van het leren van en met elkaar binnen de afdeling en beïnvloedbare factoren anders zijn dan in de Thuiswerkcontext van dit onderzoek.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1400827
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleSamen leren doen bij DC O&F - Een onderzoek naar de gezamenlijke leerervaringen van O&F adviesprofessionals en welke factoren dit beïnvloeden.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsteamleren, gezamenlijk leren, dualisme, (in)formeel leren, professionals, leerfactoren
dc.subject.courseuuOrganisaties, verandering en management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record