Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWaveren Hogervorst, drs. C. van
dc.contributor.authorRouwenhorst, M.
dc.contributor.authorPraagman, F.
dc.contributor.authorStevens, Y.
dc.contributor.authorWagner, C.
dc.contributor.authorGriffioen, A.B.
dc.date.accessioned2010-01-29T18:01:02Z
dc.date.available2010-01-29
dc.date.available2010-01-29T18:01:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/4122
dc.description.abstractNatuur, leven en technologie (NLT) is een nieuw geïntegreerd keuze bètavak voor HAVO en VWO. Een van de gestelde doelen van dit vak is het vergroten van de samenhang tussen de verschillende bètavakken. Om te onderzoeken of het doel van grotere samenhang ook bereikt wordt, hebben we onderzocht wat de transferwaarde is tussen de set bètavakken (aardrijkskunde, biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde en wiskunde), door de correlatie tussen de resultaten van de vakken te vergelijken tussen leerlingen die wel NLT hebben gekozen en leerlingen die dit vak niet in hun vakkenpakket hebben opgenomen. Tevens is een enquête afgenomen onder de ‘NLT-leerlingen’ en de docenten die NLT doceren. Met de enquêteresultaten wilden we onderzoeken of de beleving van leerlingen en docenten overeenkomt met de statistische analyses. Uit de cijferanalyse is gebleken dat de correlatie tussen de resultaten van de monovakken niet wordt beïnvloed door het al dan niet volgen van NLT. Dit is vreemd, aangezien uit de leerlingenenquête blijkt dat leerlingen wel degelijk vinden dat de transfer tussen NLT en de monovakken aanwezig is. Daarnaast geven docent aan actief bezig te zijn met het bevorderen van transfer in de lessen NLT.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent308347 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleNLT - worden de doelen waargemaakt?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsNLT, vakoverstijgend onderwijs, transfer, transferwaarde, bètavakken
dc.subject.courseuuLeraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Wiskunde


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record