Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorvan Haaften MSc, A.F.
dc.contributor.advisorvan Slobbe, Dr. M.G.
dc.contributor.authorTakman, C.
dc.date.accessioned2021-08-13T18:00:43Z
dc.date.available2021-08-13T18:00:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/40820
dc.description.abstractHet aantal jongeren met een kwetsbare positie in Nederland stijgt en daarmee stijgen ook de oplossingen voor deze kwetsbare jongeren voor beleidsmakers. Sport kan een rol spelen om deze jongeren te helpen, in de vorm van sportinterventies. Sportinterventies kunnen namelijk bijdragen aan de ontwikkeling op verschillende levensvaardigheden. Over de precieze werkzaamheid van sportinterventies bestaat discussie. Bestaand onderzoek richt zich vooral op de uitkomsten en niet op de omgevingsaspecten van de sportinterventie. Daarnaast richt de bestaande theorie zich vooral op perspectieven van buitenaf, terwijl het perspectief van de belangrijkste persoon niet wordt meegenomen, de jongeren zelf. Dit onderzoek gaat hier dieper op in en zoekt naar antwoorden. Het leidt tot de volgende hoofdvraag: “Hoe ervaren kwetsbare jongeren sportinterventies en welke aspecten zijn volgens hen van belang voor succes?”. Om antwoord te geven op deze vraag zijn 11 kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar geïnterviewd, die allemaal onderdeel zijn van de verschillende Life Goals sportinterventies. Ter verkenning voor en uiteindelijk als aanvulling op de interviews hebben er ook 2 observaties plaatsgevonden. Voor het analyseren van de resultaten is er gebruik gemaakt van de Positive Youth Development theorie (Holt, 2008; Lerner et al., 2005). De theorie biedt kaders voor de interventieaspecten, opgesteld uit verschillende onderzoeken. Uit de resultaten volgden verschillende interventieaspecten, die opgedeeld zijn aan de hand van vier thema’s, aangezien de aspecten sterk met elkaar samenhangen. Uit de analyse blijkt dat er vijf belangrijke discussiepunten zijn waarin elk aspect zijn eigen rol speelt. Deze zijn als volgt: (1) de jongeren willen sporten, (2) geen structuur zonder regels, (3) ‘anders zijn is oké’, (4) de coach, een duizendpoot en (5) relaties brengen mogelijkheden. Daarnaast blijkt dat het belangrijkste aspect van een sportinterventie de coach is. De coach is niet alleen degene die zorgt voor de uitvoer van de sportinterventie, maar ook voor vele andere aspecten. De gehele sportinterventie valt of staat met de coach. De positie van de coach illustreert tevens de tweede bevinding. De interventieaspecten zijn geen opzichzelfstaande aspecten, maar er is sprake van sterke onderlinge samenhang. Uit de resultaten blijkt dat structuur en regels, positieve sociale normen en waarden, veiligheid, erbij horen/meedoen, ondersteunende relaties, integratie van de sportinterventie en de ontwikkeling van de deelnemer centraal moeten staan. Deze aspecten hebben ofwel hun betekenis behouden aan de hand van de theorie of zijn gedeeltelijk gewijzigd nieuwe aspecten die hierbij aansluiten zijn het belang van sport en de mogelijkheden om het netwerk uit te breiden. Kortom, de interactie tussen de jongeren en de sportinterventie laat zien dat verschillende aspecten belangrijk zijn voor een succesvolle sportinterventie. Het perspectief van de jongeren biedt beleidsmakers daarmee nieuwe inzichten over de opzet van een sportinterventie voor kwetsbare jongeren.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent3387570
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleMet andere ogen: het perspectief van kwetsbare jongeren
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsKwetsbare jongeren, Sportinterventies, Positive Youth Development, Sport als middel, Contextuele aspecten
dc.subject.courseuuSportbeleid en sportmanagement


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record