Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorHoofdafdeling gezondheidszorg Paard, Prof. T.A.E. Stout
dc.contributor.authorPeltzer, S.T.C.G.
dc.date.accessioned2010-01-13T18:00:27Z
dc.date.available2010-01-13
dc.date.available2010-01-13T18:00:27Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/4076
dc.description.abstractDe reden om dit onderzoek op te starten was een artikel geschreven door Chaney et.al. (2007) over de uitkomst na het corrigeren van de torsio uteri bij de merrie op enkele privé klinieken in de Verenigde Staten. De resultaten vielen tegen, in zo verre dat het aantal veulens dat de behandeling overleefde verassend laag was. Men had het gevoel dat de resultaten op de grote klinieken in Nederland positiever waren, mogelijk als gevolg van een uniformere/ consequentere chirurgische aanpak. Om te onderzoeken of de resultaten inderdaad positiever waren, is er een retrospectief onderzoek opgestart op 3 erkende paardenklinieken. Hierdoor hebben we een grote representatieve groep patiënten kunnen verzamelen, waarvan we gegevens zoals ras, leeftijd, pariteit, graviditeitsduur op het moment van de torsio, symptomen, richting en mate van de draaiing, methode en verloop van de repositie, verloop van de resulterende partus, overleving van merrie en veulen en de toekomstige fertiliteit, ter beschikking hadden. Deze gegevens zijn vervolgens statistisch onderzocht. Resultaten welke hieruit voortkwamen zijn onder andere dat de graviditeitsduur grote invloed heeft op de overlevingskansen van zowel merrie als veulen. Bij het veulen is deze invloed groter dan bij de merrie. Zo is het algemene overlevingspercentage van de merrie 89,9%. Bij een graviditeitsduur van 150-300 dagen is deze 96,6% tegenover 79,9% bij een graviditeitsduur van ≥301 dagen. Bij het veulen is het overlevingspercentage 82,3%; bij een graviditeitsduur van 150-300 dagen is dit nog 94,7% tegenover 64,1% na een dracht van ≥301 dagen. Tevens komt naar voren dat een behandeling voor torsio uteri de toekomstige fertiliteit niet negatief lijkt te beïnvloeden Dit aangezien 93,5% van de merries wederom succesvol drachtig worden tegenover 6,5% waarbij dit niet lukt. Tevens is 78,0% van de drachtige merries snel drachtig geworden. Al met al kan dus gesteld worden dat de overlevingskansen voor zowel merrie als veulen en de prognose voor de toekomstige fertiliteit goed zijn. De overlevingskansen zijn hierbij beter bij een graviditeitsduur van 150-300 dagen dan bij een graviditeitsduur van ≥301 dagen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent556544 bytes
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.language.isonl
dc.titleUitkomst na het chirurgisch corrigeren van de torsio uteri bij de merrie
dc.type.contentDoctoral Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsTorsio uteri, merrie, veulen, overlevingspercentage
dc.subject.courseuuDiergeneeskunde


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record