Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLuitjens-Tol, M.R.
dc.contributor.authorDoğan, S.
dc.contributor.authorVaneker, Q.M.J.M.
dc.date.accessioned2021-08-12T18:00:21Z
dc.date.available2021-08-12T18:00:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/40750
dc.description.abstract"In dit onderzoek is gekeken naar de rol van community building op de veiligheidspercepties en sociale cohesie in het Oude Westen. Als onderdeel van dit onderzoek is etnografisch veldwerk verricht dat startte op maandag 8 februari en eindigde op vrijdag 16 april 2021. Aangezien de hoofdvraag gaat over het Oude Westen, is het veldwerk voornamelijk op de Kruiskade en de Nieuwe Binnenweg verricht. De twee buurten zijn heel verschillend van elkaar. Waar de één wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan inwoners, wordt de ander gekenmerkt door voornamelijk midden- hoge klassen. Op de Kruiskade waren onze meeste informanten te vinden, die hun dagen doorbrachten door hun kinderen buiten te laten spelen, te koken, te interacteren met anderen en door naar de moskee te gaan. Deze informanten gaven ons inzicht in het dagelijkse leven van Oude Westenaren in al hun diversiteit. Om het Oude Westen en de Oude Westenaren voltallig te begrijpen is er uiteraard ook gekeken naar het Nieuwe Binnenweg. Daar hadden wij ook informanten waar wij nieuwe inzichten van konden verkrijgen. Samen met deze informanten, onze observaties en de participerende observaties ontstond de uiteindelijke data. Bij de hoofdvraag legde Quint de focus op de rol van community building op de veiligheidspercepties en Serhat legde de focus op de rol van community building op sociale cohesie. Door het onderzoek complementair uit te voeren, aspireerden wij de rol van community building met betrekking tot sociale cohesie en veiligheidspercepties uitvoerig te beschrijven en te verklaren. Daarbij hadden we de gelegenheid om de diepte in te gaan met betrekking tot sociale cohesie en veiligheidspercepties in het Oude Westen. In dit onderzoek werd er gebruik gemaakt van de concepten sociale cohesie, veiligheid en sociaal kapitaal. Bij het gebruik van deze concepten blijkt er een relatie te bestaan tussen deze concepten. Zo stellen Mcknight en Kretzmann (1993, 177) dat een van de manieren om een gemeenschap te vormen is door steden, wijken en/of buurten te verbinden door gezamenlijke activiteiten te organiseren en de capaciteiten van de bewoners te benutten. Dit zal tevens leiden tot het veiliger worden van de steden, wijken en/of buurten (ibid). Mede door dit te doen wordt er ook gewerkt aan community building, aangezien er ook gesproken wordt van het vormen van een gemeenschap. Vervolgens is er gekeken naar de rol van community building op sociale cohesie en veiligheidspercepties in het Oude Westen. Daarbij bleek de rol van community building op sociale cohesie zeer divers te zijn en dat het volgens de bewoners zou leiden tot meer zeggenschap voor de bewoners. Hierdoor zal de wijk meer van de bewoners worden, dit zal op zijn beurt leiden tot een hogere samenwerking van Oude Westenaren. Uiteindelijk zal de samenwerking leiden tot positieve relaties, participatie en begrip, wat sociale cohesie tot gevolg zal hebben. Daarnaast is de rol van community building op het gevoel van veiligheid onder Oud Westenaren onderzocht. In de wijk bestaan veel verschillende factoren die gezien kunnen worden als zogenaamde assets. Verder is gekeken naar het gevoel van veiligheid in de wijk. Hierbij speelt sociaal kapitaal, dat niet los gezien kan worden van sociale cohesie, een belangrijke rol. Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat het niet goed lijkt te gaan met het gevoel van veiligheid in het Oude Westen. In dit onderzoek blijk echter dat inwoners van de wijk zich wel veilig voelen maar dat heir een kanttekening bij gemaakt moet worden. Zo voelt men zich niet overal onveilig en blijkt er sprake te zijn van situationele onveiligheid. De bewoners geven aan dat zij elkaar kennen waarbij meerdere kleine netwerken bestaan. Deze netwerken staan echter niet met elkaar in verbinding waardoor sociaal kapitaal, dat niet los van sociale cohesie gezien kan worden, kan worden verstevigd. In de wijk bestaan daarnaast verschillende organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling binnen de wijk. De aanwezigheid van sociaal kapitaal, dat van belang is voor de ontwikkeling van het gevoel van veiligheid wordt dan ook onderstreept door de inwoners van het Oude Westen. Echter kunnen de netwerken die bewoners en buurtgerichte organisaties hebben ook bijdragen aan een algeheel netwerk binnen het Oude Westen waardoor het gevoel van veiligheid zal worden verbeterd. Het ontwikkelen van een algeheel netwerk binnen de wijk, waarbij de verschillende kleine netwerken samen komen is van belang voor het ontwikkelen van community building. Wanneer dit zich verder zal ontwikkelen, zullen de bestaande assets die de wijk kent, een betere bijdragen kunnen leveren aan de ontwikkeling van de wijk. Hierbij zal het gevoel van veiligheid dan ook verder toenemen. "
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1508173
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleBouwen aan het Oude Westen
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsCommunity building; Veiligheidspercepties; Sociale cohesie; Rotterdam
dc.subject.courseuuCulturele antropologie en ontwikkelingssociologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record