Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVink, E.
dc.contributor.authorRentier, E.C.
dc.date.accessioned2018-12-10T18:00:26Z
dc.date.available2018-12-10T18:00:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/40632
dc.description.abstractDit onderzoeksverslag behandelt het onderzoek dat ik heb gedaan op de afdeling Operationeel Verkeersmanagement (onderdeel van Verkeer- en Watermanagement van Rijkswaterstaat) naar de betekenis die MOA’s en teamleiders geven aan de backoffice-structuur. Deze organisatie- en overlegstructuur is in 2014 geïntroduceerd om te zorgen voor meer uniformiteit, efficiëntie en effectiviteit. Enerzijds was het doel van dit onderzoek om inzicht te verwerven in de betekenisgeving van de MOA’s en teamleiders wat betreft deze backoffice-structuur, in het licht van de aanwezigheid van zowel de professionele logica als de managementlogica op deze afdeling. Anderzijds was het doel van deze studie om, op basis van dit inzicht, handvatten te bieden aan de afdelingshoofden van Operationeel Verkeersmanagement om de backoffice-structuur te kunnen verbeteren, zodat de MOA’s en teamleiders zo goed mogelijk het primaire proces kunnen ondersteunen. Voor dit onderzoek maakte ik gebruik van een interpretatieve, inductieve, etnografische en kwalitatieve benadering. Ik was als afstudeerstagiair bijna 5 maanden onderdeel van de organisatie, waar ik 12 semigestructureerde diepte-interviews afnam, 2 focusgroepen organiseerde, verschillende formele en informele observaties deed en relevante documenten bestudeerde. Uit de dataverzameling vond ik dat de betekenis die MOA’s en teamleiders aan de backoffice-structuur geven uiteen valt in drie betekenissen: informatieverspreiding, afstemming en verbinding. Hoewel dit als belangrijke functies van de backoffice-structuur worden gezien, wordt de werking van deze structuur echter belemmerd door de aanwezigheid van zowel de managementlogica als de professionele logica in deze afdeling. Een complicerende factor hierbij is dat de MOA zelf zowel manager als professional is. Dit onderzoek toont aan wat de stand van zaken is binnen een organisatie als Rijkswaterstaat wanneer het gaat om de combinatie van tegenstrijdige logica’s en wat dit doet met medewerkers van wie de functie gestoeld is op een managementlogica én een professionele logica, en hun betekenisgeving. Vervolgonderzoek is nodig om te identificeren wat er nodig is om ervoor te zorgen dat medewerkers als deze met de conflicterende logica’s in hun functie en werkomgeving om kunnen gaan. Daarbij zou gekeken kunnen worden naar de mogelijkheid van het creëren van een nieuwe, gezamenlijke logica waarbij recht wordt gedaan aan de complexe omgeving van Operationeel Verkeersmanagement, de eisen die bij het handelen in deze omgeving aan de medewerkers worden gesteld en zowel de management- als de professionele behoeften van medewerkers. De afdelingshoofden van Operationeel Verkeersmanagement raad ik aan om de backoffice-structuur en aansturing van de afdeling te verbeteren vanuit het uitgangspunt van verbinding.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent2156139
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleEenheid in verscheidenheid? Interpretatief onderzoek naar de 'backoffice-structuur' bij Operationeel Verkeersmanagement, Rijkswaterstaat
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsoverheid; publieke organisaties; institutionele theorie; institutionele logica's; professionele logica; managementlogica; betekenisgeving; kwalitatief onderzoek
dc.subject.courseuuOrganisaties, verandering en management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record