Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBos, J.C
dc.contributor.authorGussekloo, L.R.
dc.date.accessioned2010-01-05T18:00:25Z
dc.date.available2010-01-05
dc.date.available2010-01-05T18:00:25Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/4060
dc.description.abstractIn deze scriptie wordt onderzocht onder welke condities sociale binding ontstaat in organisaties en welke rol communicatie daarin speelt. Uit literatuurstudie blijkt dat de cultuur en identiteit van een organisatie voor sociale binding kunnen zorgen onder medewerkers. Het is daarbij belangrijk dat de organisatiecultuur en identiteit interactief gedefinieerd en geherinterpreteerd worden. Dit zal de kans vergroten dat de organisatiecultuur en organisatie-identiteit door alle medewerkers gedragen wordt. Door middel van onderhandeling kan er overlap gecreëerd worden in waarden die essentieel zijn voor de medewerker en waarden die essentieel zijn voor de organisatie. Die overlap in waarden kan sociale binding tot gevolg hebben. Talige communicatie en meer specifiek interactieve communicatie, kan daarbij gezien worden als ´boodschapper´van cultuur en identiteit en is eveneens een essentieel onderdeel van de organisatiecultuur. Het kan daarom ook wel een cultureel product worden genoemd. Een professionele invulling van de interne communicatie kan de sociale binding versterken. Om de literatuurstudie te operationaliseren is een casus onderzocht, namelijk een communicatieadviesbureau. Met behulp van conversatieanalyse is er onderzocht op welke manieren de organisatiecultuur en identiteit besproken worden door de medewerkers in een teammeeting. Hieruit blijkt onder andere dat er cultuuroverdracht plaatsvindt door het bespreken van gedrag. Daarnaast is er met behulp van interviews onderzocht welke communicatievormen volgens de medewerkers van het adviesbureau een belangrijke rol spelen in de totstandkoming van sociale binding. Met beide onderzoeksvormen kunnen geen generaliserende uitspraken gedaan worden over organisaties in het algemeen vanwege de beperkte omvang.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent666112 bytes
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.language.isonl
dc.titleCommunis in communicatieadvisering. Onderzoek naar de condities waaronder sociale binding ontstaat in organisaties en de rol die communicatie daarin speelt.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordssociale binding
dc.subject.keywordsconversatieanalyse
dc.subject.keywordsinterviews
dc.subject.keywordsadviesbureau
dc.subject.keywordsinteractieve communicatie
dc.subject.keywordscommunicatie op de werkvloer
dc.subject.courseuuCommunicatiestudies


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record