Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBlom, W.B.T.
dc.contributor.authorRedeker, L.Y.
dc.date.accessioned2021-08-06T18:00:12Z
dc.date.available2021-08-06T18:00:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/40573
dc.description.abstractVrijwilligerswerk door immigranten kan vele voordelen hebben voor zowel immigranten als de maatschappij, bijvoorbeeld wat betreft participatie en integratie. Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de motivaties en belemmeringen van immigranten om vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast is onderzocht welke rol ervaringsdeskundigen kunnen spelen in de ondersteuning en activering. Via een gemakssteekproef zijn kwalitatieve semigestructureerde interviews afgenomen met 12 respondenten. De steekproef bestond uit immigranten met en zonder vrijwilligerswerkervaring en één professional uit een organisatie die veel met ervaringsdeskundigen werkte. Deze studie toont aan dat immigranten gemotiveerd zijn om vrijwilligerswerk te doen omdat zij op die manier 1) anderen kunnen helpen, 2) kunnen doen wat ze leuk vinden, 3) zichzelf kunnen ontwikkelen, en 4) hun sociaal kapitaal kunnen vergroten. De belangrijkste belemmering bleek dat immigranten niet weten waar zij terecht kunnen om vrijwilligerswerk te doen. Het wordt daarom aanbevolen dat immigranten actief worden gevraagd voor specifieke vrijwilligersfuncties. Verder toont deze studie de waarde van activering en ondersteuning door ervaringsdeskundigen. Belangrijke aspecten van deze activering en ondersteuning blijken 1) gelijkwaardigheid tussen deelnemers, medewerkers en vrijwilligers met en zonder ervaringsdeskundigheid, en 2) aandacht voor de individuele kwaliteiten, competenties en vrijwilligerswerkmogelijkheden van immigranten. Volunteering by immigrants can be beneficial for themselves as well as society at large, for example, with regards to participation and integration. The aim of this research was to gain insight into immigrants’ motivations and barriers to volunteer. Also, the role that experiential experts could play considering their guidance and activation towards volunteering is investigated. Through a convenience sample, 12 respondents participated in semi-structured interviews. The sample consisted of immigrants with and without volunteering experience, along with one professional from an organisation working with experiential experts. This research shows that immigrants were motivated to volunteer, because this provides them the opportunity to 1) help others, 2) do what they like, 3) develop themselves, and 4) enlarge their social capital. Not knowing how to start volunteering turned out to be their most important barrier. It is therefore recommended that immigrants are actively asked for specific volunteering jobs. Furthermore, it is concluded that experiential experts are useful in guiding and activating immigrants to volunteer. This study shows that important aspects of this guidance and activation are 1) equality between participants, employees and volunteers with and without experiential expertise, and 2) the acknowledgement of immigrants’ qualities, competencies and volunteering potential.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent239862
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleVrijwilligerswerk door Immigranten: Motivaties, Belemmeringen en de Rol van Ervaringsdeskundigen
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsvrijwilligerswerk, immigranten, motivaties, belemmeringen, ervaringsdeskundigheid
dc.subject.courseuuYouth, Education and Society


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record