Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBuitelaar, E.
dc.contributor.authorMeijers, B.
dc.date.accessioned2018-11-19T18:00:35Z
dc.date.available2018-11-19T18:00:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/39832
dc.description.abstractDemografische ontwikkelingen hebben geresulteerd in een toename van het aantal huishoudens, waardoor ook de vraag naar woningen is toegenomen. Om het woningtekort op te vangen wordt er gezocht naar passende oplossingen binnen bestaand stedelijk gebied. Met de komst van de ladder van duurzame verstedelijking wordt er ingezet op een efficiënt ruimtegebruik; inbreiding in plaats van uitbreiden. Inbreiding kan zorgen voor hogere dichtheden van woongebieden, waarbij de leefbaarheid in het gedrang kan komen. De vraag is of we binnen deze hoogstedelijke gebieden kiezen voor intensieve laagbouw of hoge woontorens met veel openbare ruimte. Hoe moet de stedenbouwkundige structuur van dergelijke gebieden eruitzien om de omgeving zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bewoners? Dit onderzoek belicht de betalingsbereidheid van mensen voor uiteenlopende stedenbouwkundige structuren van buurten met een hoge dichtheid. Het doel is om te achterhalen wat de invloed is van het gemiddeld aantal bouwlagen en de hoeveelheid openbare ruimte op de prijs van een woning, die gelegen is in een buurt met een hoge bebouwingsdichtheid.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent4358106
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleIs the sky the limit? Een onderzoek naar het wonen in hoge dichtheid
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsHoge bebouwingsdichtheid, hoge dichtheid, hoogstedelijk, stedenbouw, stedenbouwkundige structuren, bouwlagen, openbare ruimte, hedonische prijsanalyse, betalingsbereidheid, waardebepaling.
dc.subject.courseuuSpatial Planning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record