Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLeufkens, S.
dc.contributor.authorGennep, M.W. van
dc.date.accessioned2021-03-02T19:00:20Z
dc.date.available2021-03-02T19:00:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/39040
dc.description.abstractVerengelsing binnen het hoger onderwijs is in Nederland een actueel en veelbesproken fenomeen. Het internationale speelveld, het imago en de concurrentiepositie zijn voor Nederlandse universiteiten redenen om steeds meer onderwijs, maar ook communicatie in het Engels vorm te geven. Echter blijkt uit grootschalig onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) dat een helder beleid omtrent deze toenemende verengelsing bij veel onderwijsinstellingen nog ontbreekt. Dit geldt ook voor de Universiteit Utrecht (UU) waar via de sociale media afwisselend in het Nederlands en Engels wordt gecommuniceerd. Omdat er over verengelsing verschillende meningen zijn opgedoken onder taalkundigen, maar ook onder studenten, is er in dit onderzoek op kwantitatieve wijze gekeken naar de taalattitudes van UU-studenten ten opzichte van berichten afkomstig van de sociale media van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is er kwalitatief informatie vergaard bij communicatiemedewerkers van de UU met betrekking tot de taalkeuze. De taalattitudes zijn onderzocht aan de hand van een online enquête waarbij de respondenten in twee groepen werden ingedeeld. De ene groep kreeg Engelstalige berichten te zien en de andere groep dezelfde berichten in het Nederlands, met daaronder dezelfde stellingen die verschillende constructen bevroegen. Uit eerdere onderzoeken van de Taalunie bleek dat er de laatste jaren onder studenten een negatievere attitude is ontstaan ten opzichte van de toenemende meertaligheid op Nederlandse universiteiten in het algemeen. Op basis van dit onderzoek werd dan ook verwacht dat er een verschil zou optreden in de attitudes. Tussen de twee groepen bleken echter, middels deze methode, geen significante verschillen op te treden op het niveau van een construct (zoals begrip of prestige), maar enkel bij een klein aantal losse stellingen. Dit heeft als gevolg dat er op basis van dit onderzoek geen uitspraken kunnen worden gedaan over een eventueel verschil in waardering tussen het Engels en Nederlands. Daarnaast liet de informatie vanuit de communicatieafdeling zien dat er, zoals verwacht, nog geen beleid bestaat voor de keuze tussen Engels of Nederlands. Deze keuze hangt, per bericht, af van de doelgroep en inhoud. Dit verklaart de variatie tussen het Engels en Nederlands die op sommige sociale platformen optreedt. Wel blijken er plannen te liggen om in de toekomst een beleid op te stellen voor taal en content. Wanneer de UU de mening van studenten hierin wil meenemen, zal vervolgonderzoek moeten uitwijzen of er inderdaad geen verschil bestaat in de waardering van het Engels of Nederlands. In dat geval zou een verdere verengelsing, als gevolg van het implementeren van het internationaliseringsplan, geen problemen opleveren.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent16422183
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleEngels waar het moet, Nederlands waar het kan? Een onderzoek naar de taalkeuze van de Universiteit Utrecht op sociale media en de taalattitudes van studenten met betrekking tot Engelse en Nederlandse berichten op deze kanalen
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsverengelsing, internationalisering, communicatie, sociale media, taalattitudes, taalbeleid
dc.subject.courseuuNeerlandistiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record