Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorvan der Roest, Dr. J.
dc.contributor.authorHoof, O.T.H. van
dc.date.accessioned2021-01-07T19:00:18Z
dc.date.available2021-01-07T19:00:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/38436
dc.description.abstractJaarlijks zijn er 3,5 miljoen mensen die regelmatig zwemmen, waarvan 1,5 miljoen wekelijks. Toch zijn maar 140.000 zwemmers lid van de KNZB. Ook onder de jeugd lijkt zwemmen populair te zijn. 537.000 kinderen zwemmen regelmatig, maar hiervan zijn maar 73.000 kinderen lid van de KNZB (NOC*NSF, 2020). De KNZB ziet dit graag anders. Daarnaast voelt de KNZB zich net als andere sportbonden, door bijvoorbeeld de individualisering en het consumentisme in de samenleving, onder druk gezet om te veranderen en zo bestaansrecht te houden. Om maatschappelijk betekenisvol te blijven stelt de KNZB zich ten doel om in 2024 1 miljoen zwemmers (waaronder kinderen) te binden. Om deze zwemmers te binden is het voor de KNZB als non-profit organisatie belangrijk om te weten waar deze zwemmers waarde aan toekennen. In dit onderzoek wordt gefocust op een belangrijke groep stakeholders, namelijk kinderen en hun ouders, die na het behalen van het zwemdiploma al dan niet blijven zwemmen. Het doel van dit onderzoek is om betekenissen te achterhalen die kinderen en ouders toekennen aan sport en zwemmen, zodat aan de hand hiervan bekeken kan worden welke invloed dit heeft op de positionering van de KNZB. Hierbij staat de volgende vraag centraal: “Welke betekenis geven kinderen en hun ouders aan sport in het algemeen en het zwemaanbod in het bijzonder en welke gevolgen heeft dat voor de positionering van de KNZB ten opzichte van het blijven zwemmen van kinderen na het behalen van het zwemdiploma?” Aan dit onderzoek hebben 15 kinderen en 6 ouders deelgenomen. Middels de ‘draw, write and tell methode’ zijn de betekenissen bij kinderen achterhaald. Bij ouders is dit middels een semigestructureerd interview gedaan. De resultaten uit dit onderzoek dragen bij aan het verwezenlijken van de groter wordende ambitie van de KNZB een geeft inzicht in het gebruik van de publieke waarde theorie voor sportbonden. Na het uitvoeren van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de betekenisgeving omtrent zwemmen van met name ouders na verloop van tijd verandert. Rondom de zwemlessen wordt er vooral waarde gehecht aan de zwemvaardigheid en zwemveiligheid, terwijl zwemmen daarna vooral leuk moet zijn. Voor de KNZB betekent dit dat ze zich anders dienen te gaan positioneren om maatschappelijk betekenisvol te blijven. Ze moeten meer gaan focussen op de waarde van plezier en leuke (doorstroom)programma’s ontwikkelen voor de zwemsport en het recreatieve zwemmen. Tot slot worden er aan de hand van de resultaten van dit onderzoek aanbevelingen gedaan aan de KNZB om hun groter wordende ambitie te verwezenlijken. Hierbij is een veranderde positionering van belang.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1460102
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleZwemmen moet leuk zijn!
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsPublieke waarde, betekenisgeving, onderzoek met kinderen, zwemmen, zwemaanbod, positionering KNZB
dc.subject.courseuuSportbeleid en sportmanagement


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record