Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorJannsen, J.J.H.M.
dc.contributor.authorHoebers, S.C.M.
dc.date.accessioned2009-10-29T18:00:42Z
dc.date.available2009-10-29
dc.date.available2009-10-29T18:00:42Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/3778
dc.description.abstractAuditieve analyse (het hakken van woorden) is een belangrijke vaardigheid bij het spellen. Voor de start van het formeel leesonderwijs wordt hier al aandacht aan besteed. Door middel van twee trainingen waarin woorden gesplitst werden volgens m-km of mk-m (waarbij m staat voor medeklinker, en k voor klinker), is onderzocht of de ene variant beter aan te leren is dan de andere. Ook zeer moeilijk lerende kinderen zijn betrokken bij dit onderzoek. Voor en na de training werd een auditieve analysetoets afgenomen. Het grootste deel van de wetenschappelijke literatuur geeft aan dat m-km het meest effectief is (in lijn met de onset-rime theorie), in de praktijk wordt mk-m logischer gevonden (aldus een resonansgroep). Uit de resultaten bleek dat de training effectief was en dat bovendien de stof voor een deel beklijft is in de tweede week. De leerlingen scoren significant beter met het splitsen van woorden zoals in de training is aangeleerd. De training gericht op de splitsing mk-m is het meest effectief voor de leerlingen in het basisonderwijs. Voor de zeer moeilijk lerende kinderen zijn beide trainingen vrijwel even effectief gebleken. De resultaten kunnen gebruikt worden om taalmethoden te verbeteren en zodoende het onderwijs aan te passen aan de behoefte van de leerlingen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent973996 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe tussenstap naar auditieve analyse van mkm-woorden op foneemniveau. Een onderzoek naar twee interventies bij zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen uit het regulier onderwijs voor aanvang van het formeel leesonderwijs.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsAuditieve analyse
dc.subject.keywordsonset-rime
dc.subject.keywordsfonemisch bewustzijn
dc.subject.keywordsfonologisch bewustzijn
dc.subject.keywordszeer moeilijk lerende kinderen
dc.subject.courseuuOnderwijskundig ontwerp en advisering


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record