Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBeijnon, Bjorn
dc.contributor.authorHell, T.H.A.
dc.date.accessioned2020-09-09T18:00:18Z
dc.date.available2020-09-09T18:00:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/37611
dc.description.abstractDit bachelor eindwerkstuk analyseert de totstandkoming van sociale regels binnen de Magic: The Gathering Commander subreddit. Reddit is een forum waar mensen samenkomen en een gemeenschap vormen waarbinnen zij discussiëren over een breed scala aan onderwerpen, zoals het populaire kaartspel Magic: The Gathering. Door mij te richten op de subreddit die gaat over het sociale format Magic:The Gathering Commander hoop ik een beter begrip te creëren over de totstandkoming van sociale regels binnen een online gemeenschap als Reddit. Er worden verschillende concepten benut in deze analyse. Allereerst wordt de rol van het begrip networked public, zoals Dannah Boyd en Mizuko Ito dit uiteenzetten, onderzocht om de rol van Reddit als platform bij het ontstaan van sociale regels te begrijpen. Ten tweede wordt er aan de hand van een sociologische invalshoek, aan de hand van Michel Foucault zijn theorieën, geprobeerd te achterhalen hoe er door het proces van normativiteit sociale regels ontstaan binnen groepen. Binnen dit theoretische kader worden de contracts of play, oftewel de verschillende dimensies aan regels binnen games, benut om sociale regels te scheiden van ander type regels. Vervolgens wordt gekeken naar de rol van de playgroup binnen de fancultuur die de subreddit lijkt te zijn. De playgroup wordt benaderd als een eigen ‘idioculture’ met een eigen discours en interpretaties van sociale regels. De consequenties voor het breken van sociale regels worden verklaard aan de hand van het onderzoek van Myers. Hij concludeert dat sociaal genetwerkt blijven binnen de gemeenschap soms belangrijker is dan het winnen van het spel. In de analyse is er door gebruik te maken van een netnografische onderzoeksmethode een thematische indeling gemaakt op basis van de onderwerpen die besproken worden binnen de Commander subreddit. Aan de hand van screenshots wordt toegelicht welke onderwerpen door leden van de gemeenschap frequent besproken worden en welke norm er uit de communicatie valt af te leiden. Hierbij worden eerst de kenmerken van Reddit als platform geanalyseerd en vervolgens de sociale kant. Uit de analyse komt naar voren dat de kenmerken van Reddit als networked public een stimulerende en faciliterende rol spelen bij de vorming van sociale regels op de subreddit. Verder blijkt dat het proces van normativiteit kan resulteren in een duidelijk zichtbare norm met betrekking tot sociale regels, maar dat dit wordt bemoeilijkt door het feit dat de subreddit participanten een achtergrond in verschillende idiocultures met een eigen discours hebben.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent5427420
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleSociale regels binnen de Magic: The Gathering Commander subreddit
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsReddit, Magic The Gathering, Sociale Regels, Networked Public, Normativiteit, Idiocultures
dc.subject.courseuuMedia en cultuur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record