Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBleijenberg, Nienke
dc.contributor.advisorDijk, van, Jacqueline
dc.contributor.authorBrink, P.M. van den
dc.date.accessioned2020-09-07T18:00:39Z
dc.date.available2020-09-07T18:00:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/37557
dc.description.abstractAbstract Title: Exploring the home health care nursing work environment and the relation to nurse-reported patient outcomes. Background: A healthy work environment for home health care (HHC) nurses is important to maintain quality of care and attract and retain nurses, in a situation of growing need for HHC and nurse shortage. Most research is performed in hospital setting, therefore further research is needed to explore the nursing work environment in HHC setting. Aims: Determine the importance and presence of elements of work environment in current practice as indicated by HHC nurses. Secondary aim was to explore the association between healthy work environment and different job- and nurse-reported patient outcomes. Method: A cross-sectional online survey study was conducted among Dutch HHC nurses. The survey was developed, using fifteen elements of work environment as described in literature. Descriptive statistics determined rankings of (1) important elements and (2) present elements. Associations between healthy work environment and the job outcomes and nurse reported patient outcomes were analysed using univariate regression. Results: Fifty-nine nurses participated. ‘Safe and healthy work environment’ and ‘working with clinically competent peers’ were most important elements. ‘Patient-centered culture’ and ‘clinical autonomy’ were most present. A healthy work environment was positively associated with ‘patient safety’ (Regression coefficient B=0.138 (Confidence interval CI 0.05:0.22)), ‘time available to coordinate care’ (B=0.198 (CI 0.07:0.33)), ‘overall quality of care’ (B=0.147 (CI 0.04:0.25)), ‘work satisfaction’ (B=0.175 CI (0.08:0.28)) and ‘satisfaction on work environment’ (B=0.187 (CI 0.07:0.30)). ‘Time available for the patient’ (B=0.04 (CI 0.07:0.14)) was not significantly associated. Conclusion: HHC nurses considered all elements important, however not all elements were present in practice. A healthy work environment positively influences the job- and patient outcomes. Recommendations: implementing all elements of work environment in HHC and development of a validated instrument. Samenvatting Titel: Exploreren van de werkomgeving en de relatie met verpleegkundig gerapporteerde patiënt uitkomsten in de wijkverpleging. Achtergrond: Een gezonde werkomgeving voor verpleegkundigen in de wijkverpleging is belangrijk om de kwaliteit van zorg te waarborgen en verpleegkundigen te boeien en te binden. Zeker in de situatie van groeiende vraag naar wijkverpleging en het tekort aan verpleegkundigen. Onderzoek hiernaar is veelal gedaan in ziekenhuissetting, daardoor is verder onderzoek naar de werkomgeving en associatie met werk- en patiënt uitkomsten in de wijkverpleging nodig. Doel: Bepalen welke elementen verpleegkundigen aangeven als belangrijk en als aanwezig. Tweede doel is exploreren van de associatie tussen de gezonde werkomgeving en verschillende werkuitkomsten en verpleegkundig gerapporteerde patiënt uitkomsten. Methode: Een cross sectionele, online vragenlijst studie is uitgevoerd, onder Nederlandse verpleegkundigen in de wijkverpleging. De vragenlijst is samengesteld met behulp van vijftien elementen van werkomgeving uit de literatuur. Beschrijvende statistiek resulteert in rangordes van (1) belangrijke elementen en (2) aanwezigheid van elementen. De associatie tussen gezonde werkomgeving en de werk uitkomsten en verpleegkundig gerapporteerde patiënt uitkomsten is geanalyseerd met behulp van enkelvoudige regressie. Resultaten: Negenenvijftig verpleegkundigen participeerden. De belangrijkste elementen waren ‘Veilig en gezonde werkomgeving’ en ‘werken met vakbekwame collega’s’. ‘Patiënt staat centraal’, en ‘Autonomie’ waren het meest aanwezig. Gezonde werkomgeving was positief geassocieerd met ‘patiënt veiligheid’ (Regressie coëfficiënt B=0.138 (Betrouwbaarheid Interval BI 0.05:0.22)), ‘Tijd voor coördineren van zorg’ (B=0.198 (BI 0.07:0.33)), ‘kwaliteit van zorg’ (B=0.147 (BI 0.04:0.25)), ‘werkplezier’ (B=0.175 BI (0.08:0.28)) en ‘werktevredenheid’ (B=0.187 (BI 0.07:0.30)). ‘Tijd gedurende zorgmoment’ (B=0.04 (BI -0.07:0.14)) was niet significant geassocieerd. Conclusie: Alle elementen zijn belangrijk bevonden door de verpleegkundigen in de wijkverpleging, maar niet alle elementen waren aanwezig. Een gezonde werkomgeving beïnvloed de werk- en patiënt uitkomsten positief. Aanbeveling: Implementeren van alle elementen van de werkomgeving in de wijkverpleging en een gevalideerd meetinstrument hiervoor ontwikkelen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent684932
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.titleExploring the home health care nursing work environment and the relation to nurse-reported patient outcomes: a cross-sectional study
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsKeywords: Home health care, Work environment, Patient outcomes, Job satisfaction Sleutelwoorden: Wijkverpleging, Werkomgeving, Patiënt uitkomsten, werkplezier.
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record