Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLalleman, PCB
dc.contributor.authorArts, L.S.M.
dc.date.accessioned2020-09-07T18:00:25Z
dc.date.available2020-09-07T18:00:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/37516
dc.description.abstractAbstract Background: The patient population is ageing and the complexity of healthcare has increased. This necessitates changes in the organization and work of nurses, including competent nurses and fitting skill mix. Nevertheless, differentiating in nursing profession often causes commotion in the professional field. Such negative emotions of nurses are easily transferred to patients potentially resulting in reduced quality of care. Therefore, it is key for frontline nurses to manage their emotions through emotional intelligence. It remains unclear to whether all nurses experienced the impact of a hospital restructuring to the same degree. Aim: To gain insight in nurses’ experiences, emotions and leadership practices in relation to a nursing role differentiation healthcare restructuring. Method: A generic descriptive qualitative study was conducted between February and June 2020. The study population consisted of registered nurses working in the frontline of nursing. Semi-structured interviews were conducted and were analysed guided by the six phases of thematic analysis described by Braun and Clarke. Results: Nurses experienced feelings such as being undervalued and agitation, which contributed to emotions such as anger and disappointment. Nurses admitted a grim working culture existed. Several reactions of coping have been identified, from which could be comprehended that the degree of presence of emotional intelligence affected the manner of coping. Moreover, it may contributed to awareness that communication and receiving recognition is crucial. Conclusion: Nurses experienced deep emotions which can be compared with grief. Team managers play a central role in attitude, and acceptance of nurses. Investment in a constant dialogue, where a conflict is not shunned, is necessary to take the profession to a higher level. Implications of key findings: To invest in the emotional side of change and stimulate the communication among nurses in order to implement nursing role differentiation successfully. Samenvatting Achtergrond: De patiëntenpopulatie wordt ouder en de complexiteit van de gezondheidszorg is toegenomen. Dit vereist veranderingen in de organisatie en werkzaamheden van verpleegkundigen, inclusief bekwame verpleegkundigen en passende vaardigheidsmix. Desondanks veroorzaakt differentiëren in het verpleegkundig beroep vaak commotie in het professionele veld. Dergelijke negatieve emoties van verpleegkundigen worden gemakkelijk overgedragen op patiënten, wat mogelijk kan leiden tot een verminderde kwaliteit van zorg. Daarom is het voor verpleegkundigen in de frontlinie essentieel om hun emoties te beheersen door middel van emotionele intelligentie. Het blijft onduidelijk of alle verpleegkundigen in dezelfde mate de impact van een ziekenhuisherstructurering hebben ervaren. Doel: Inzicht krijgen in de ervaringen, emoties en leiderschap van verpleegkundigen in relatie tot een functiedifferentiatie herstructurering van de gezondheidszorg. Methode: Een generiek kwalitatief onderzoek werd uitgevoerd tussen februari en juni 2020. De onderzoekspopulatie bestond uit geregistreerde frontlinie verpleegkundigen. Semigestructureerde interviews werden afgenomen en werden geanalyseerd aan de hand van de zes fasen van thematische analyse beschreven door Braun en Clarke. Resultaten: Verpleegkundigen ervaarden onrust en het gevoel ondergewaardeerd te zijn, wat bijdroeg aan emoties als woede en teleurstelling. Verpleegkundigen gaven toe dat er een grimmige werkcultuur bestond. Er zijn verschillende coping-reacties geïdentificeerd, waaruit kon worden afgeleid dat de mate van aanwezigheid van emotionele intelligentie de manier van coping beïnvloedde. Bovendien kan het bijdragen tot het besef dat communicatie en het ontvangen van erkenning cruciaal zijn. Conclusie: Verpleegkundigen ervaarden diepe emoties die te vergelijken zijn met rouw. Teammanagers spelen een centrale rol in de houding en acceptatie van verpleegkundigen. Investeren in een constante dialoog, waarbij een conflict niet wordt geschuwd, is nodig om het verpleegkundig beroep naar een hoger niveau te tillen. Aanbevelingen: Investeren in de emotionele kant van verandering en de communicatie tussen verpleegkundigen stimuleren is noodzakelijk om functiedifferentiatie met succes te implementeren.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1533271
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.titleFrontline nurses’ leadership practices in relation to a nursing role differentiation healthcare restructuring: A qualitative study
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsKeywords: healthcare, nursing, nurse role differentiation, emotions Kernwoorden: gezondheidszorg, verpleegkunde, functiedifferentiatie, emoties
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record