Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLambalgen, R. van
dc.contributor.authorDooij, T.J.M. de
dc.contributor.authorVeldhuizen, M.W.
dc.contributor.authorGelderen, C.C. van
dc.contributor.authorCouwenbergh, R.G.A.
dc.date.accessioned2020-08-06T18:00:11Z
dc.date.available2020-08-06T18:00:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/36729
dc.description.abstractIn deze scriptie is onderzoek gedaan naar het sociaal kredietsysteem in China. Dit is een nieuw systeem wat zowel economisch als sociaal gedrag zal reguleren. Het doel dat de Chinese overheid poogt te bereiken met invoering van dit systeem is het vergroten van het gevoel van vertrouwen in de Chinese samenleving. De invoering van dit systeem zal een grote impact hebben op het dagelijks leven van de Chinese bevolking, echter is de uitwerking die dit systeem zal hebben op daadwerkelijk gedrag nog erg speculatief. Dit onderzoek draagt bij aan de al aanwezige kennis over het Chinese sociaal kredietsysteem door antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe zou de Chinese overheid middels het sociale kredietsysteem het vertrouwen onder haar burgers in de Chinese samenleving kunnen herstellen? ’Er kan hier gesproken worden over een complex probleem, de impact van het sociale kredietsysteem zal in China in alle dimensies van de samenleving merkbaar zijn. Het oplossen van dit complexe probleem vereist een interdisciplinaire aanpak, zodat er een bredere fundering voor het antwoord kan worden gecreëerd. De disciplines die het meest geschikt waren voor de oplossing van dit probleem waren antropologische filosofie, ethiek, cognitieve neurobiologische psychologie en sociale psychologie. Vanuit de ethiek kan worden geconcludeerd dat met de invoering van een sociaal kredietsysteem er een voorschrijvend moraal wordt opgelegd. Dit zal een gedragsverandering teweeg brengen. De antropologische filosofie komt tot de conclusie dat het sociaal krediet systeem een potentiële manier is om vertrouwen tussen individuen te vergroten. Deze conclusie is gebaseerd op vier noodzakelijke veronderstellingen over de mens. Uit onderzoek vanuit de cognitieve neurobiologische psychologie komt naar voren dat het sociaal kredietsysteem bestaat uit twee componenten. Het leert mensen wat betrouwbaar gedrag is en het laat zien hoe betrouwbaar bepaalde mensen zijn in interacties met anderen. Vertrouwen kan met een dergelijk systeem dus vergroot worden, echter is het een vereiste dat de regels binnen het systeem transparant zijn. Als laatste concludeert de sociale psychologie dat een sociaal kredietsysteem in zijn algemeen de potentie heeft om vertrouwen binnen een sociaal netwerk te vergroten. Echter geldt dit alleen voor systemen op kleine schaal en kan dit positieve effect niet worden gegeneraliseerd naar een grotere schaal. De inzichten uit de disciplinaire delen zijn vervolgens geïntegreerd tot een common ground. Begrippen als transparantie en de definitie van het sociaal krediet zelf zijn voorbeelden van conflicten die met behulp van integratie technieken zijn omgevormd. Op deze common ground is vervolgens een more comprehensive understanding gebaseerd. Deze interdisciplinaire conclusie beschrijft hoe vertrouwen wordt beïnvloed door het sociaal kredietsysteem. Het gevoel van vertrouwen wordt zowel door de motivatie om betrouwbaar gedrag te vertonen, als door de grotere toestroom van informatie versterkt. Al deze concepten staan in verhouding tot de norm die een sociaal krediet systeem initieert. Deze werking van het systeem vindt alleen plaats als er sprake is van transparantie van zowel het systeem als de gebruikers van het systeem. Het interdisciplinaire inzicht wat door middel van dit onderzoek is verkregen biedt een waardevolle fundering voor vervolgonderzoek.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1289762
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleH​ET​ S​OCIAAL​ K​REDIETSYSTEEM E​EN​​ THEORETISCHE​ ​WEG ​​NAAR ​​VERTROUWEN
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsSociaal Kredietsysteem, Sociale Kredietsysteem, Vertrouwen, China,
dc.subject.courseuuLiberal Arts and Sciences


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record