Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorDelnoij, dr. Joyce
dc.contributor.advisorvan 't Hul, Leonard
dc.contributor.authorMakkinje, A.C.
dc.date.accessioned2020-04-03T18:00:14Z
dc.date.available2020-04-03T18:00:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/35550
dc.description.abstractDoor langdurige maatschappelijke processen is de Nederlandse huisartsenzorg sterk in beweging. Verschillende veranderingen, zoals de invoer van de marktwerking, de doorbraak van het Internet in het dagelijks leven en de steeds mondiger wordende burger, leiden ertoe dat de relatie tussen burger en huisarts verandert. In het huidige onderzoek is onderzocht hoe maatschappelijke processen van invloed zijn op verschillende aspecten van de relatie tussen burger en huisarts. Een theoretische studie is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de maatschappelijke processen die zich afspelen in de samenleving en in de verschillende aspecten die van belang zijn in de relatie tussen burger en huisarts. Voor de maatschappelijke processen is er uitgegaan van de vijf i’s van Schnabel (2004): individualisering, informalisering, informatisering, internationalisering en intensivering. Deze processen spelen niet in isolatie af, maar houden verband met elkaar. Wat betreft de aspecten van de burgerhuisarts relatie is er uitgegaan van de categorieën opgesteld door Lings et al. (2003): interactie, persoonlijke impact en vertrouwen in professionaliteit. Onder deze categorieën vallen verschillende aspecten. Ook hiervoor geldt dat de aspecten niet in isolatie zich afspelen, maar door elkaar beïnvloed worden. Door te kijken naar de processen en aspecten naast elkaar, kan er beter inzicht komen in hoe deze verbanden zich tot elkaar verhouden. Door middel van een enquête onder inwoners van Nederland is gekeken in hoeverre de macroprocessen zoals beschreven door Schnabel (2004) terug te vinden zijn op individueel niveau. Vervolgens is onderzocht hoe de beïnvloeding door maatschappelijke processen impact heeft op de ervaringen die burgers hebben in het contact met de huisarts. In andere woorden, er wordt gekeken naar hoe processen op macroniveau invloed hebben op individuele ervaringen op microniveau. Op basis van de verkregen data kan geconcludeerd worden dat alle processen, op individualisering na, een duidelijke impact hebben op de verschillende componenten van de relatie tussen burger en huisarts. Het voornaamste resultaat was dat internationalisering een sterk negatief effect heeft op ervaringen van burgers in het contact met de huisarts en dat informalisering een sterk positief effect heeft op deze ervaringen. Op basis van deze bevindingen zijn er twee aanbevelingen gedaan. Hierbij is gedacht vanuit de kernwaarden en –taken van de huisartsenzorg. Ten eerste kan het beleid rondom multiculturele zorg meer inspelen op de groep burgers van Nederland die zich hier niet permanent vestigen, zoals expats en internationale studenten. Dit kan bijdragen aan het bieden van persoonsgerichte en continue zorg voor deze groep. Dit kan meer vertrouwen kweken voor deze groep in het Nederlandse zorgsysteem. Ten tweede wordt reformalisering van de omgang tussen burger en huisarts aangemoedigd. Dit houdt in dat sociale gelijkheid tussen beide partijen wordt gehandhaafd en tegelijkertijd professionele en sociale grenzen worden bewaakt. Dit geeft kwetsbare burgers meer ruimte voor veiligheid en vertrouwen in het contact met de huisarts, wat uiteindelijk bijdraagt aan het kunnen bieden van continue zorg. Het nastreven van de kernwaarden en –taken zorg uiteindelijk voor betere gezondheidsuitkomsten.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent2592771
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe burger-huisartsrelatie in een veranderende samenleving
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.courseuuSociology: Contemporary Social Problems


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record