Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBesamusca, E.
dc.contributor.advisorSudhoff, S.
dc.contributor.authorVerschuur, V.A.
dc.date.accessioned2020-03-18T19:00:44Z
dc.date.available2020-03-18T19:00:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/35463
dc.description.abstractNa de komst van de eerste migrantengroepen, hield Nederland vast aan de gedachte ‘integratie met behoud van eigen identiteit’ (Driouichi, 2007). Kritiek op de eerste inburgeringscursussen was dat ze voornamelijk gericht waren op sociaaleconomische integratie en minder op de Nederlandse cultuur en normen en waarden (Jansen, 2003). In ‘Het multiculturele drama’ beschreef Scheffer dat het niet duidelijk is voor nieuwkomers in wat voor samenleving zij moeten integreren. Volgens Scheffer zou de bevestiging van de Nederlandse identiteit bijdragen aan het oplossen van de problemen van de multiculturele samenleving (in Prins, 2002). Aan het begin van het jaar tweeduizend verschoof de focus op ‘structurele integratie’ van nieuwkomers dan ook naar een focus op ‘culturele integratie’ (Ghorashi, 2007). Smeets en Steijlen (2006) refereren met structurele integratie aan de participatie van nieuwkomers aan de primaire sectoren van de maatschappij: onderwijs, arbeid en huisvesting. Culturele integratie verwijst naar de mate waarin culturele normen en waarden die kenmerkend zijn voor de autochtone bevolking worden overgenomen door nieuwkomers (Dagevos, 2001). In het huidige inburgeringsbeleid wordt het onderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij als eis gesteld om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen (Lems & Suvarierol, 2012). Dit onderzoek focuste zich dan ook op welke dimensies van integratie terugkomen in twee lesmethodes: Denkend aan Holland: een programma Maatschappij-oriëntatie voor nieuwkomers (1998) en Welkom in Nederland: Kennis van de Nederlandse Maatschappij voor het inburgeringsexamen (2015). Deze studie biedt inzicht in of en hoe de ontwikkelingen in de maatschappelijke debatten over integratie naar voren komen in de lesmethodes. De verwachting was dat Denkend aan Holland (1998) voornamelijk gericht is op structurele integratie en Welkom in Nederland (2015) op culturele integratie van nieuwkomers. De dimensies van integratie zijn blootgelegd aan de hand van een inhoudsanalyse, Social Actor analysis en perspectiefanalyse. Uit deze triangulatie blijkt dat de verwachte resultaten niet geheel overeenkomen met de uitkomsten van het onderzoek. Enerzijds is de ontwikkeling in het integratiebeleid terug te zien in de volgorde van hoofdstukken, omdat Denkend aan Holland (1998) begint met praktische thema’s en Welkom in Nederland (2015) met culturele onderwerpen. Anderzijds komen in beide methodes sociale actoren voor die betrekking hebben op sociaaleconomische sectoren zoals werk en onderwijs, terwijl de voorspelling was dat deze voornamelijk in Welkom in Nederland (2015) terug zouden komen. Daarnaast bevat Denkend aan Holland (1998) meer perspectiverende en contrasterende uitingen, terwijl de verwachting was dat deze in Welkom in Nederland (2015) meer aanwezig zouden zijn. Opgemerkt moet worden dat er aan de hand van deze case study geen generaliserende uitspraken kunnen worden gedaan over de dimensies van integratie die in het algemeen terugkomen in lesmethodes voor inburgeraars. Daarentegen leverde het vernieuwende resultaten op om lesmethodes op een andere manier te analyseren dan aan de hand van didactische onderzoeksmethoden. In vervolgonderzoek zou het relevant zijn om de perspectieven van de makers en gebruikers van de methoden mee te nemen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent454022
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleSTRUCTURELE OF CULTURELE INTEGRATIE? Een toetsend onderzoek naar de dimensies van integratie die terugkomen in de lesmethodes Denkend aan Holland (1998) en Welkom in Nederland (2015)
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.courseuuInterculturele communicatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record