Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorOosterman, Dr. J.M.
dc.contributor.advisorStigchel, Dr. S. v.d.
dc.contributor.authorDerksen, L.C.
dc.date.accessioned2009-09-18T17:03:31Z
dc.date.available2009-09-18
dc.date.available2009-09-18T17:03:31Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/3500
dc.description.abstractNaarmate mensen ouder worden kan een toename in de prevalentie van chronische pijn worden waargenomen. Uit onderzoek blijkt dat bij het ouder worden er veranderingen optreden in de hersenen. Chronische pijn lijkt gerelateerd aan deze veranderingen in de hersenen, namelijk dat er meer chronische pijn wordt ervaren naarmate men ouder wordt. Chronische pijn blijkt naast een verband met leeftijd, een verband te hebben met cognitieve functies als aandacht, geheugen, psychomotorisch functioneren, verwerkingssnelheid en executief functioneren. Tevens blijkt uit onderzoek dat depressie samenhangt met chronische pijn. De precieze samenhang tussen de factoren depressie, leeftijd en chronische pijn en de gecombineerde invloed op cognitieve functies is echter nog onduidelijk. Binnen het huidige onderzoek werd daarom nader gekeken naar de verbanden tussen depressieve symptomen en chronische pijn, depressieve symptomen en cognitief functioneren, leeftijd en cognitief functioneren en chronische pijn en cognitief functioneren. Ook is gekeken naar een verband tussen depressieve symptomen en leeftijd. In dit onderzoek zijn in tegenstelling tot andere studies geen significante verschillen gevonden op het gebied van cognitief functioneren tussen chronische pijn patiënten en controles. Chronische pijnpatiënten blijken echter hoger te scoren op depressieve symptomen. Tevens is gevonden dat men, naarmate leeftijd toeneemt, minder goed presteert op verschillende cognitieve taken. Wanneer de leeftijd toeneemt worden tevens minder depressieve symptomen gerapporteerd. Dit onderzoek bevestigt daarmee bevindingen uit voorgaande onderzoeken, dat er meerdere factoren meespelen bij het mogelijke effect van chronische pijn op cognitieve functies. Hier dient rekening te worden gehouden in vervolg onderzoek. Verder onderzoek naar mogelijke effecten van chronische pijn lijkt belangrijk.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1410361 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe relatie tussen chronische pijn, depressieve symptomen, leeftijd en cognitie.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsChronische pijn
dc.subject.keywordscognitie
dc.subject.keywordsleeftijd
dc.subject.keywordsdepressieve symptomen
dc.subject.courseuuNeuropsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record