Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWalter, E.M.
dc.contributor.authorKoeleman, S.P.M.
dc.date.accessioned2009-09-18T17:02:44Z
dc.date.available2009-09-18
dc.date.available2009-09-18T17:02:44Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/3486
dc.description.abstractThere is a shortage of level 3 nurses in the labor market. The effects of this event are visible at the foundation Humanitas, a residential home in Rotterdam. That’s why the organization trains her own people during a three year training. Recently, the organization noticed that the interest in this training has declined. In this study, the factors that play a role in the participation of employees from the foundation Humanitas in training activities and the completion of these activities play a central role. In the theoretical analysis, the training and development activities in organizations are described, as well as adult learning, the factors playing a role in employee-participation and completion of training and development activities in organizations and (the assessment of) training needs of employees. With open interviews with the employees, I wanted to find out what the meaning is of participation and completion of training activities for students, ex-students and applicant-students of this training. The results show that personal, work related, organizational and learning process factors play a role in this complex entity. Furthermore, this study shows that it is very important for an organization to listen to her employees and to take into account their training needs and preferences. Finally, the employees have to do the training and finish it. Al enige tijd is er een tekort aan Verzorgenden niveau 3 op de arbeidsmarkt. Ook binnen de Stichting Humanitas, een zorginstelling in de regio Rijnmond, is er een tekort aan Verzorgenden niveau 3. De organisatie probeert hierop in te spelen door haar eigen medewerkers hiertoe op te leiden tijdens een drie jaar durende opleiding. Gebleken is dat de laatste tijd de belangstelling voor deze opleiding minder wordt. In deze scriptie staan de factoren centraal die een rol spelen bij de participatie van medewerkers van de Stichting Humanitas in opleidingsactiviteiten en de voltooiing van deze activiteiten. Na een beschrijving van de organisatie, het onderzoek en de context, is vervolgens in het theoretisch kader de belangrijkste literatuur naar voren gekomen. Deze literatuur heeft betrekking op opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten in organisaties, het leren van volwassenen, de factoren die een van belang zijn bij het deelnemen van medewerkers in organisaties aan en het afmaken van opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten en tenslotte (het bepalen van) de opleidings-behoeften van medewerkers. Tijdens open interviews die gehouden zijn met de medewerkers van de Stichting Humanitas is de betekenis onderzocht die leerlingen, aspirant-leerlingen en ex-leerlingen Verzorgende niveau 3 van de Stichting Humanitas geven aan het volgen en afmaken van opleidingsactiviteiten. Mij is gebleken dat persoonlijke, organisatorische, werkgerelateerde en leerprocesfactoren in dit complexe geheel een rol spelen. Verder laat mijn onderzoek zien dat het voor een organisatie van groot belang is om naar haar medewerkers te luisteren en rekening te houden met hun opleidingsbehoeften en –voorkeuren. Uiteindelijk zijn het de medewerkers die de opleiding moeten gaan volgen en haar ook moeten voltooien.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent725486 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleOpleiden bij de Stichting Humanitas
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsHRM, HRD, training, adult learning, participation in training, training needs, Humanitas
dc.subject.courseuuStrategisch Human Resource Management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record