Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorTuijl, C. van
dc.contributor.authorRossum, E.G.J. van
dc.date.accessioned2020-02-20T19:03:15Z
dc.date.available2020-02-20T19:03:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/34810
dc.description.abstractInleiding. In de literatuur is gerapporteerd dat risicocumulatie leidt tot minder motivatie op school en wordt geassocieerd met negatieve gevolgen voor individu en samenleving. Dit onderzoek richt zich op de invloed van risicocumulatie op motivatie van vmbo-leerlingen, als ook op de invloed van ‘nabijheid in de leerling-docent relatie’ (als moderator) op die relatie. Methode. Deze studie maakt gebruik van gegevens uit het project 'Preventie in de keten' (N = 436). Deze longitudinale studie richt zich (door middel van docent-vragenlijsten) op de nabijheid in de leerling-docent relatie en risicocumulatie en (door vragenlijsten ingevuld door leerlingen) op de invloed van motivatie. Resultaten. De resultaten van zowel gelijktijdige als longitudinale lineaire regressieanalyses lieten geen significant negatief verband zien tussen risicocumulatie en motivatie in tegenstelling tot de bevindingen in de literatuur. Ook de moderator (nabijheid) heeft geen significante invloed op het verband tussen risicocumulatie en motivatie. Op basis van de huidige data kan geconcludeerd worden dat risicocumulatie geen invloed heeft op motivatie en dat er geen invloed is vanuit de moderator (nabijheid) op dit verband. Discussie. In vervolgonderzoek kan ook gekeken worden naar havo en vwo-leerlingen als aanvulling op de data, om te onderzoeken of dit dezelfde resultaten oplevert. Bovendien kan het concept Mastery Motivation worden uitgebreid door ook de extrinsieke motivatie op te nemen in dit concept om een completer beeld van de motivatie van leerlingen te kunnen weergeven.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titleDe invloed van risicocumulatie en nabijheid in de leerling-docent relatie op de motivatie bij leerlingen in leerjaar 2 t/m 4 van het vmbo.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsRisk Cumulation; Closeness; Student-Teacher Relationship; Motivation; Longitudinal Research; Risicocumulatie; Nabijheid; Leering-Docent Relatie; Motivatie; Longitudinaal onderzoek
dc.subject.courseuuClinical Child, Family and Education Studies


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record