Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWilts, A.S.
dc.contributor.authorVijge, J.
dc.date.accessioned2020-01-06T18:00:42Z
dc.date.available2020-01-06T18:00:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/34446
dc.description.abstractEr is een verandering gaande in de huidige maatschappij waarin private marktmodellen voorrang krijgen ten opzichte van de publieke sfeer. Er worden daarnaast steeds meer ‘people-centred’ benaderingen gebruikt waarbij verschillende niveaus van overheden samenwerken met publieke, private en non-profit organisaties om gemeenschapsgevoel en tevredenheid te vergroten en systemen te verbeteren. Nieuwe innovatieve patronen overschrijden de traditionele grenzen. Hieruit ontstaat de druk om meer ‘cross-boundary’ samen te werken. De vraag is of dit voor vrijwilligers gewenst is. Door druk vanuit de omgeving wordt er in organisaties steeds meer geprofessionaliseerd, waardoor de focus soms verschuift en managers zich teveel richten op het zorgen voor financiële middelen. Met name non-profit organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers lijken hier het meeste onder te lijden. Zo ook Veilig Verkeer Nederland (VVN). Om haar missie ‘iedereen veilig over straat’ te kunnen behalen, zal ze effectief moeten handelen. Dit doet ze door het gebruik van ‘Design Thinking’ en andere innovatieve methoden. Door dit soort nieuwe werkwijzen komt de vrijwilligersorganisatie van VVN onder druk te staan, zij vinden het moeilijk om met deze nieuwe werkwijzen en initiatieven om te gaan. Vrijwilligers hebben op hun beurt het gevoel niet genoeg betrokken te worden bij de besluitvorming van de organisatie en dit zorgt voor spanningen. In dit onderzoek is gekeken welke factoren een rol spelen in deze spanningen en op welke manier gedeeld begrip gecreëerd kan worden, zodat deze spanningen weggenomen kunnen worden en de samenwerking tussen de vrijwilligers en medewerkers verbeterd kan worden. Uit de bevindingen blijkt dat er verschillende factoren invloed hebben op samenwerking. Deze factoren kunnen worden onderverdeeld in factoren die samenwerking stimuleren en factoren die de samenwerking beperken. In de factoren die de samenwerking beperken valt een onderscheid te maken in factoren die onveranderlijk zijn en factoren die wel te veranderen zijn met oog op een betere samenwerking. Met name in hybride organisaties als VVN, is er vaak sprake van verschillende interpretaties en verwarring. Deze verschillende interpretaties versterken de grenzen die al bestaan tussen heterogene groepen in hybride organisaties. Door het creëren van meer gedeeld begrip kunnen deze grenzen potentieel overbrugd worden. Specifiek voor VVN geldt dat zij moeten zoeken naar een geschikt middel voor kennisoverdracht, die ruimte laat voor behoefte van vrijwilligers naar eigen verantwoordelijk en bovendien zorgt dat beide partijen via dit middel communiceren met respect, waardering en tolerantie voor de verschillen en voor elkaar. Tot slot zorgen negatieve ervaringen en verkeerde aannames voor een negatieve houding en onbegrip tussen medewerkers en vrijwilligers. Veel van deze aannames zijn, met name aan de kant van vrijwilligers, gebaseerd op angst. Als vrijwilligers daarom meer inzicht krijgen in de veranderingen en beter begrijpen wat hun rol is in deze verandering, kan deze angst potentieel weggenomen worden. Als medewerkers op hun beurt meer begrip hebben voor de rol en angst van de vrijwilligers, kunnen ze elkaar potentieel beter vinden en beter met elkaar samenwerken.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent2013109
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleGedeeld begrip is het halve werk - onderzoek naar samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsVerandering, vrijwilligers, samenwerking, hybride organisaties
dc.subject.courseuuOrganisaties, verandering en management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record