Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWeijer-Bergsma, E. van de
dc.contributor.authorDrossaers, M.H.
dc.contributor.authorJereskes, S.J.M.
dc.contributor.authorKees, A.H.C.
dc.contributor.authorVervuurt, A.E.J.
dc.date.accessioned2018-10-02T17:01:56Z
dc.date.available2018-10-02T17:01:56Z
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/33299
dc.description.abstractIn dit onderzoek is gekeken naar welke invloed de leerkracht heeft in het aanbieden van gedifferentieerd rekenonderwijs. De onafhankelijke variabelen waren zelfvertrouwen van de leerkracht en de zelfinschatting van de leerkracht met betrekking tot instructie, verwerking en evaluatie. Er is gekeken welk effect deze variabelen hebben op de afhankelijke variabelen motivatie en resultaten. Bij de leerkrachten (n=39) werden vragenlijsten afgenomen om te bekijken welke scores zij zichzelf toekenden met betrekking tot zelfvertrouwen en zelfinschatting van de drie schalen. De motivatie van de leerlingen (n=872) werd geïnventariseerd met behulp van de Globale Motivatielijst en daarnaast werden de resultaten van de leerlingen naar aanleiding van de Cito-toets bekeken. De kinderen waren in de leeftijd van 8 tot 13 jaar (M=10.41, SD=.96). Door middel van het uitvoeren van zowel enkelvoudige als multipele regressieanalyses werden de volgende resultaten gevonden: met betrekking tot het zelfvertrouwen van de leerkracht werd er op motivatie geen significant effect gevonden, alleen de variabele ‘self-efficacy verandering’ bleek een negatief significant effect te hebben. De variabele resultaten gaf wel een significant effect, met ‘self-efficacy motiveren’ en ‘self-efficacy verandering’ als belangrijkste onafhankelijke variabelen. Deze laatste had een negatief significant effect. Met betrekking tot zelfinschatting wat betreft instructie, verwerking en evaluatie werd er op motivatie geen significant effect gevonden, de variabele resultaten gaf wel een significant effect met een negatieve invloed. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de invloed van de leerkracht op gedifferentieerd rekenonderwijs gering of zelfs negatief is op de motivatie en de rekenresultaten van de leerlingen. Een grote beperking in het onderzoek is het meten door middel van vragenlijsten, waardoor vervolgonderzoek wordt aangeraden. Verdere implicaties worden besproken.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent287421
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe invloed van de leerkracht op gedifferentieerd rekenonderwijs met betrekking tot de rekenresultaten en de motivatie van de leerlingen
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsDifferentiatie; rekenonderwijs; gedifferentieerd rekenonderwijs; leerkracht; self-efficacy; instructie; verwerking; evaluatie; rekenresultaten; motivatie
dc.subject.courseuuPedagogische Wetenschappen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record