Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBodden, D.
dc.contributor.advisorBuist, K.
dc.contributor.authorTimmermans, A.M.H.B.
dc.date.accessioned2009-09-07T17:00:36Z
dc.date.available2009-09-07
dc.date.available2009-09-07T17:00:36Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/3248
dc.description.abstractIn dit onderzoek werd de samenhang tussen een negatieve opvoedingsstijl van de ouders (onderverdeeld in harde discipline, gedragscontrole en psychologische controle) en psychopathologie bij kinderen en adolescenten (onderscheiden in internaliserende problematiek en externaliserende problematiek) onderzocht in multi-probleem gezinnen in vergelijking met algemeen Nederlandse gezinnen. Er deden 91 multi-probleem gezinnen en 153 algemene Nederlandse gezinnen mee aan dit onderzoek. Zowel de ouders als het kind ouder dan acht jaar vulden vragenlijsten in. Voor dit onderzoek werden de vragenlijsten Child Behavior Checklist (CBCL) en Youth Self Report (YSR) gebruikt om psychopathologie bij het kind te meten. Om de negatieve opvoedingsstijl bij de ouders te meten werden de vragenlijsten Vragenlijst Toezicht Houden (VTH), Psychological Control Scale (PCS) and Schaal Ouderlijk Gedrag (SOG) gebruikt. Uit dit onderzoek blijkt dat er in multi-probleem gezinnen meer internaliserende en externaliserende problematiek, minder gedragscontrole, een hogere mate van psychologische controle en een hogere mate van harde discipline voorkomt dan in de algemene Nederlandse gezinnen. Daarnaast is er een significant negatief verband gevonden tussen gedragscontrole en externaliserende problematiek zowel gerapporteerd door ouders als het kind in beide typen gezinnen. Vervolgens is er een significant positief verband gevonden tussen psychologische controle en internaliserende problematiek en tussen harde discipline en externaliserende probleemgedragingen zoals gezien door de ouders en het kind in beide typen gezinnen. Het laatste verband is echter niet significant in algemene Nederlandse gezinnen gerapporteerd door de ouders. De gevonden correlaties verschillen daarnaast niet significant tussen de twee typen gezinnen. De hypothese dat de gevonden correlaties sterker zijn binnen multi-probleem gezinnen dan binnen algemeen Nederlandse gezinnen kan niet bevestigd worden. Beperkingen van dit onderzoek en aanbevelingen voor verder onderzoek worden genoemd.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent211912 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleSamenhang tussen harde discipline, gedragscontrole, psychologische controle en psychopathologie bij het kind. Een vergelijking tussen multi-probleem gezinnen en gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record