Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBaerveldt, C.
dc.contributor.authorLeeuwen, L.M.K. van
dc.contributor.authorSanden, R. van der
dc.date.accessioned2018-10-01T17:01:55Z
dc.date.available2018-10-01T17:01:55Z
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/32299
dc.description.abstractAl jaren is verkokering in de hulpverlening een groot gevaar. Er heerst onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid en taakverdeling bij het verlenen van hulp aan opgroeiende kinderen, opvoeders of het gezin. Een oplossing hiervoor die op korte termijn wordt uitgevoerd is het overhevelen van alle wetten en regelingen omtrent jeugdzorg van de provincie naar de gemeente. Het is van belang het jeugdnetwerk binnen gemeentes in beeld te krijgen en te kijken naar de kwaliteit hiervan. Dit onderzoek is gericht op de gemeente Eindhoven en haar jeugdnetwerk. Uit literatuur is gebleken dat zich verschillende problematieken afspelen omtrent kinderen en jeugd. In dit onderzoek wordt speciale aandacht gegeven aan de aspecten overgewicht, schooluitval en criminaliteit, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen lichte en complexe situaties. Onderzoeksvragen die gesteld zijn, betreffen het in kaart brengen van het netwerk rondom deze probleemgebieden, de reactietijd en de vindkans van deze problematieken. Door middel van vignetten zijn interviews afgenomen met verschillende sleutelfiguren binnen het netwerk. Deze resultaten zijn aangevuld met resultaten uit gemeentelijke documenten. Daaruit blijkt dat de zorgstructuur waarmee de gemeente Eindhoven werkt, ontwikkeld is om snel en effectief te reageren. In de praktijk is er binnen alle drie de problematieken vaak een gebrek aan signalering door het netwerk, waardoor de reactietijd verlengd wordt en de vindkans van de problematieken verlaagd wordt. Daarnaast speelt de motivatie van jongeren en ouders een belangrijke rol in de duur van het traject wat op gang wordt gezet na signalering.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent194535
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe kwaliteit van het jeugdnetwerk van gemeente Eindhoven rondom overgewicht, schooluitval en criminaliteit
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsGemeenten; jeugdbeleid; Eindhoven; reactietijd; vindkans
dc.subject.courseuuPedagogische Wetenschappen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record