Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVerhoeven, M.
dc.contributor.authorHave, C. ten
dc.contributor.authorHierden, M.W. van
dc.contributor.authorMost, I.M. van der
dc.contributor.authorWilligen, E. van
dc.date.accessioned2018-10-01T17:01:54Z
dc.date.available2018-10-01T17:01:54Z
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/32255
dc.description.abstractDoel: In deze studie is de samenhang tussen ouderlijke warmte en het externaliserend en internaliserend probleemgedrag van kleuters onderzocht. Methode: Aan dit cross-sectionele onderzoek hebben 107 ouderparen deelgenomen met een kind tussen de 48 en 66 maanden. Zowel vaders als moeders hebben vragenlijsten met betrekking tot hun opvoedkundig gedrag en het gedrag van hun kind ingevuld. Resultaten: Onderzoeksresultaten wijzen uit dat moeders significant meer warmte bieden dan vaders. Alleen vaderlijke warmte blijkt significant samen te hangen met internaliserend probleemgedrag van zijn kind. Geen significante samenhang is gevonden tussen ouderlijke warmte en externaliserend probleemgedrag. Opvallend is wanneer alleen naar de rapportage van vader over het probleemgedrag van zijn kind wordt gekeken, er wel een significante samenhang bestaat tussen vaderlijke warmte en externaliserend probleemgedrag van zijn kind. Discussie en conclusie: Geconcludeerd kan worden dat alleen internaliserend probleemgedrag significant samenhangt met vaderlijke warmte. Vaderlijke warmte lijkt daarmee belangrijker te zijn in het voorkomen van internaliserend probleemgedrag dan moederlijke warmte. De betrouwbaarheid van de resultaten zijn mogelijk beïnvloed door het gebruik van zelfrapportage. Tevens is de steekproef niet representatief voor de Nederlandse bevolking, omdat zij grotendeels hoogopgeleid is. Dit indiceert dat het van belang is gebruik te maken van een representatieve steekproef en alternatieve onderzoeksmethoden, zoals observaties en een longitudinale opzet. Daarnaast is het van belang gebruik te maken van meerdere onderzoeksinstrumenten en dat onafhankelijke beoordelaars worden ingezet.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent259824
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe samenhang tussen ouderlijke warmte en de sociaal-emotionele problemen bij kinderen tussen de 48 en 66 maanden.
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsWarmte; kleuter; opvoeden; internaliserend; externaliserend
dc.subject.courseuuPedagogische Wetenschappen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record