Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorHorjus, B.
dc.contributor.advisorKesselring, M.C.
dc.contributor.authorMogendorff, D.M.
dc.date.accessioned2019-03-28T18:00:35Z
dc.date.available2019-03-28T18:00:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/32194
dc.description.abstractAchtergrond. De normen en waarden van school en straat botsen. De mismatch tussen deze twee verschillende culturen kan belemmerend werken voor de leerkracht-leerling relatie en daarmee voor de ontwikkeling van de jongeren en een positief onderwijsklimaat. Deze mismatch kan leiden tot allerlei spanningen, die niet alleen de klas, maar ook de school en de buurt in haar greep kunnen houden. Methode. Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen met leerkrachten (N=10) van basisscholen uit een kwetsbare buurt. Resultaten. De leerkrachten noemen wisselende verschillen tussen schoolcultuur en straatcultuur. Tevens gebruiken ze verschillende strategieën om normen en waarden over te dragen. Daarnaast ervaren ze ouderbetrokkenheid als belangrijk en denken de leerkrachten dat samenwerking tussen school en ouders bijdraagt aan de oplossing voor de verschillen in normen en waarden tussen schoolcultuur en straatcultuur. Conclusie. Er is inzichtelijk gemaakt hoe de betreffende leerkrachten denken over de mismatch tussen schoolcultuur en straatcultuur. Inzichten uit dit onderzoek bieden handvatten om de geschetste problematiek op een constructieve manier te overbruggen, onder andere door middel van een school-brede aanpak.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent602748
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleVan bijdehand met de mond naar bijdehand met de pen: Kwalitatief onderzoek naar hoe leerkrachten op basisscholen proberen de verschillen in normen en waarden tussen schoolcultuur en straatcultuur te overbruggen
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsLeerkrachten in het basisonderwijs; schoolcultuur; straatcultuur; mismatch; ouderbetrokkenheid
dc.subject.courseuuYouth, Education and Society


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record