Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWit, J. de
dc.contributor.authorKuppenveld, F.G.C. van
dc.date.accessioned2019-01-18T18:01:40Z
dc.date.available2019-01-18T18:01:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/31713
dc.description.abstractNederlandse gemeenten zijn allemaal bezig met dezelfde democratische transitie, waarbij zij zoeken naar manieren om de burger meer zeggenschap te geven over zijn sociale, fysieke en ruimtelijke omgeving. Lokale democratische vernieuwing is daardoor een actueel thema geworden, waarover nog weinig blijkt te worden uitgewisseld door gemeenten. Deze kwalitatieve studie richt zich op de ervaring van gemeenteambtenaren in de transitie van top- down regeren naar interactief regeren, met een horizontale relatie tussen overheid en burger. Hiervoor is een casestudy gedaan binnen Gelderland, door met focusgroepen het perspectief van de vernieuwende ambtenaar in kaart te brengen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van provincie Gelderland. Hierbij is gefocust op de succesfactoren en knelpunten die door de onderzoekspopulatie worden ervaren in het beleid ‘lokale democratische vernieuwing’ en de mogelijke ondersteuningsrol die hierin ligt voor de provincie. Uit de data is gebleken dat de rolverdeling tussen de bestuurlijke kant enerzijds en de ambtelijke kant en de samenleving anderzijds, belangrijkste indicator is voor het slagen van deze ontwikkeling. Het is belangrijk om te streven naar eenduidigheid in ambities en verdeling van verantwoordelijkheid tussen de vier actoren gemeenteraad, college van Burgemeester & Wethouders, ambtenaren en de samenleving.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1384607
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleLokale democratische vernieuwing – een casestudy naar de ervaringen van gemeenteambtenaren in Gelderland
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsLokale democratie; democratische vernieuwing; gemeenten; democratisering; burgerparticipatie; interactief regeren; vernieuwende ambtenaar; gemeenteambtenaren; vertrouwen in burgers.
dc.subject.courseuuSocial Policy and Public Health


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record