Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorJongmans, M.
dc.contributor.authorFransen, P.G.J.
dc.date.accessioned2009-09-01T17:00:57Z
dc.date.available2009-09-01
dc.date.available2009-09-01T17:00:57Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/3165
dc.description.abstractSamenvatting Achtergrond: Sinds de laatste decennia is het gezinsgericht werken steeds meer een filosofie geworden in de kinderrevalidatie, echter in de praktijk blijkt dat er nog niet optimaal voldaan wordt aan de uitgangspunten van gezinsgericht werken. Belangrijk aspect in het gezinsgericht werken is het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van gezinnen. Doel: Doel van deze studie is onderzoek naar de verschillen tussen interview en vragenlijst in aantal en type ondersteuningsbehoeften van ouders met een kind met een lichamelijke beperking en het in kaart brengen van factoren die van invloed zijn op de ondersteuningsbehoeften. Methode: Aan deze studie hebben 49 ouders met een kind met een lichamelijke beperking deelgenomen. Er is een semi-gestructureerd interview en een vragenlijst afgenomen. Door middel van regressieanalyses is gekeken welke factoren van invloed zijn op de ondersteuningsbehoeften van ouders. Resultaten: Er is een significant verschil in aantal en type ondersteuningsbehoeften na het interview en de vragenlijst. Ouders noemen meer ondersteuningsbehoeften in de vragenlijst. De mate van loopvaardigheid van het kind is van invloed gebleken op de ondersteuningsbehoeften van ouders. Conclusie: Een interview tussen ouder en zorgverlener is niet voldoende om de ondersteuningsbehoeften van ouders in kaart te brengen. De resultaten van deze studie onderstrepen het belang van het zoeken naar alternatieve methoden ter verduidelijking van de ondersteuningsbehoeften van ouders.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent182833 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleOndersteuningsbehoeften van gezinnen met een kind met een lichamelijke beperking
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsOndersteuningsbehoeften
dc.subject.keywordskinderrevalidatie
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record