Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorHoogerduijn, J.G.
dc.contributor.advisorvan Os- Medendorp, H.
dc.contributor.authorWestland, H.
dc.date.accessioned2009-08-07T17:02:11Z
dc.date.available2009-08-07
dc.date.available2009-08-07T17:02:11Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2994
dc.description.abstractSamenvatting Achtergrond: Een delier is een tijdelijk psychiatrisch ziektebeeld en kent een uiteenlopende incidentie onder ouderen die een hartoperatie ondergaan. Een delier kan grote impact hebben op het leven van een patiënt. Door vroegtijdig vaststellen van het risico op een delier bij ouderen na een hartoperatie met behulp van een valide, betrouwbaar en gebruikersvriendelijk instrument kan een delier mogelijk eerder herkend en behandeld worden. Doelstelling: Beschrijven van de incidentie van een delier en toetsen of patiënten van 65 jaar en ouder die risico lopen op een delier na een hartoperatie vroegtijdig geïdentificeerd kunnen worden met gebruik van de L-ISAR aangevuld met drie vragen over de cognitieve functie. Design: Kwantitatieve, prognostische, prospectieve cohort studie. Onderzoekslocatie: afdeling Cardio Thoracale Chirurgie van een academisch ziekenhuis in Midden-Nederland. Onderzoekspopulatie: Patiënten van 65 jaar en ouder, opgenomen voor een hartoperatie en welke postoperatief op de Medium Care en/of afdeling verbleven tussen januari 2009 tot en met maart 2009. Meetinstrumenten: Binnen twaalf uur na opname zijn demografische en klinische gegevens en de L-ISAR met drie aanvullende vragen over de cognitieve functie verzameld. Postoperatief delier is met de Delirium Observatie Screening Schaal bepaald. Resultaten: Vierenzeventig patiënten zijn geïncludeerd, gemiddelde leeftijd was 73.5 jaar en 62.2% was man. Incidentie van een delier was 13.5%. De sensitiviteit, specificiteit, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV) en de Area Under the Receiving Operating Curve (AUC) van de L-ISAR met 3 vragen over de cognitieve functie waren respectievelijk 30.0%, 93.8%, 42.9%, 89.6% en 0.62. Conclusie: De incidentie van een delier bij patiënten van 65 jaar en ouder na een hartoperatie is 13.5%. De L-ISAR aangevuld met drie vragen over de cognitieve functie blijkt, gezien de lage sensitiviteit, PPV en AUC, een zwak instrument om ouderen te identificeren die risico lopen een op delier na een hartoperatie. Sleutelwoorden: oudere patiënt, delier, risico screening, hartoperatie
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent176489 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleVroegtijdige herkenning van het risico op een delier na een hartoperatie bij patienten van 65 jaar en ouder
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsoudere patiënt, delier, risico screening, hartoperatie, aged, delirium, risk assessment, screening, cardiac surgery
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record