Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorHooft-Leemans, Mw. drs. G. van der
dc.contributor.advisorGeorges, Dhr. dr. J.J.
dc.contributor.authorMelis, W.J.
dc.date.accessioned2009-08-07T17:01:51Z
dc.date.available2009-08-07
dc.date.available2009-08-07T17:01:51Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2989
dc.description.abstractSamenvatting TITEL: Preventie overgewicht in de Jeugdgezondheidszorg; gewichtig genoeg?! INLEIDING: De prevalentie van overgewicht bij jonge kinderen stijgt de laatste decennia sterk. Aandacht voor preventie van overgewicht is belangrijk. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft preventie als kerntaak en hoort in het kader hiervan ouders aan te moedigen tot het zorgen voor een evenwichtige energiebalans van hun kinderen. Op dit moment ligt het accent echter meer op signalering van overgewicht dan op preventie hiervan. Tevens wordt de preventie niet uniform uitgevoerd. DOEL: Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de uitvoering van de preventie door de JGZ en de beïnvloedende factoren hierop. Hierdoor kunnen verbeterpunten worden geformuleerd voor de uitvoering van de preventie. METHODE: Een beschrijvend, correlationeel en dwarsdoorsnede kwantitatief onderzoek onder 127 JGZ professionals (zowel artsen als verpleegkundigen) bij een thuiszorginstelling voor JGZ in het midden en noorden van het land. De data werden verzameld middels de ‘Vragenlijst van Dera’. RESULTATEN: De respons bedroeg 92,1% (n=117). Bij 89,7% van alle respondenten is sprake van erkenning van het belang van preventie. Tegelijkertijd geeft 73,5% van de respondenten aan het moeilijk te vinden om preventie van overgewicht te bespreken bij ouders die weerstand tonen. Dit wordt met name aangegeven door respondenten werkzaam in lage Sociaal Economische Status wijken. Van de respondenten geeft 40,2% aan niet met een richtlijn voor overgewicht te werken. CONCLUSIE/AANBEVELINGEN: Dit onderzoek laat een verschil zien tussen de huidige uitvoering en de gewenste (meer uniforme) uitvoering van de preventie van overgewicht. Scholing in motiverende gespreksvoering kan helpen dit verschil te verkleinen en hoort een basiscompetentie te worden voor de JGZ professionals. Aanpassing van voorlichtingsmateriaal en richtlijnen voor de populatie in de lage SES wijken is nodig. Nader onderzoek naar de implementatiecultuur van richtlijnen binnen de JGZ is wenselijk. TREFWOORDEN: preventie; overgewicht; kinderen; jeugdgezondheidszorgprofessionals; motiverende gespreksvoering.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent166028 bytes
dc.format.extent24576 bytes
dc.format.extent58880 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.language.isonl
dc.titlePreventie overgewicht in de Jeugdgezondheidszorg; gewichtig genoeg?!
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordspreventie
dc.subject.keywordsovergewicht
dc.subject.keywordskinderen
dc.subject.keywordsjeugdgezondheidszorgprofessionals
dc.subject.keywordsmotiverende gespreksvoering. prevention, overweight, child, health care workers, motivational interviewing.
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record