Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVan der Hooft-Leemans, G
dc.contributor.authorLeertouwer, H.F.
dc.date.accessioned2009-08-07T17:01:45Z
dc.date.available2009-08-07
dc.date.available2009-08-07T17:01:45Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2987
dc.description.abstractINLEIDING: Een effectieve richtlijn ter bevordering van het stoppen met roken van zwange-ren is de verloskundige minimale interventiestrategie (V-MIS). De V-MIS wordt (nog) niet door verpleegkundigen in de klinische setting gebruikt. Voor implementatie wordt onderzoek verricht naar adoptiebereidheid en implementatie van de V-MIS in de klinische setting. DOEL: Kennis ontwikkelen en inzicht verkrijgen in persoons-, innovatie- en organisatieken-merken en de invloed hiervan op adoptie van de richtlijn V-MIS door klinisch obstetrische verpleegkundigen, zodat bijgedragen wordt aan succesvolle implementatie van de richtlijn V-MIS in de toekomst. Gekeken wordt hoe de samenhang tussen de fit (van innovatie- en organisatiekenmerken) en adoptiebereidheid is, rekening houdend met de persoonskenmer-ken scholing en roken van verpleegkundigen werkzaam op een obstetrische afdeling, van een niet academisch topklinisch ziekenhuis in het oosten van Nederland. METHODE: Vra-genlijsten worden op één klinische afdeling gebruikt om innovatie- en organisatiekenmerken te bepalen, andere vragenlijsten voor de adoptiebereidheid van de richtlijn en persoonsken-merken. Fit wordt bepaald door innovatie- en organisatiekenmerken te vergelijken. RESULTAAT: Hoe hoger de fit, hoe hoger de adoptiebereidheid voor implementatie van de V-MIS richtlijn, afhankelijk van de toegepaste analysemethode. Algemene scholing in gespreks-technieken toont geen hogere adoptiebereidheid aan om de richtlijn de V-MIS te implemente-ren. Roken van de hulpverlener is niet verder onderzocht. DISCUSSIE: Vergelijking van de innovatie- en organisatiekenmerken geeft een misfit. Adoptiebereidheid heeft geen onderlinge samenhang met de gevolgde scholing gesprekstechnieken van de hulpverlener. De noodzakelijke scholing komt mogelijk niet overeen met de gevraagde scholing algemene gesprekstechnieken uit het onderzoek. CONCLUSIE: Dit onderzoek toont een positief ver-band aan tussen adoptiebereidheid en fit, van innovatie- en organisatiekenmerken, afhankelijk van de analysemethode die is toegepast. AANBEVELINGEN: Onderzoek op grotere schaal waarbij gekeken wordt naar de adoptiebereidheid van de richtlijn “V-MIS”, rekening houdend met de visie van verpleegkundigen op rokende zwangeren en specifieke scholing.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent515606 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleVerpleegkundige adoptie van een richtlijn: stoppen met roken voor zwangeren in de obstetrische klinische setting
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsZwangerschap, Stop met roken richtlijn, Implementatie, Verpleegkundige, Klinische praktijk
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record