Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSchoonhoven, L.
dc.contributor.authorAlting Siberg, M.
dc.date.accessioned2009-08-07T17:01:16Z
dc.date.available2009-08-07
dc.date.available2009-08-07T17:01:16Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2977
dc.description.abstractSamenvatting Inleiding Richtlijnen en protocollen zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse gezondheidszorg. De documenten worden tevens gebruikt bij de zorginhoudelijke handelingen rond decubitus. Decubitus is een belangrijk secundair gezondheidsprobleem in de gezondheidszorg. Als leidraad bij preventie van decubitus worden richtlijnen en protocollen gebruikt. Decubituspreventie protocollen bevorderen de efficiëntie van het handelen van verpleegkundigen door complexe handelingssituaties van de decubituspreventie in routines vast te stellen. Desondanks heeft 11,7% van de patiënten in algemene ziekenhuizen decubitus. Om mogelijke oorzaken voor de hoge prevalentie van decubitus aan te kunnen wijzen is gekozen voor een onderzoek naar de kwaliteit van de decubitus preventie protocollen in algemene ziekenhuizen. Methode Door middel van een beschrijvend kwantitatief onderzoek is de kwaliteit van decubituspreventie protocollen uit de regio Zeeland en West- Brabant in kaart gebracht. De decubituspreventie protocollen werden getoetst met een methodologisch en een inhoudelijk meetinstrument. Voor het methodologisch meetinstrument zijn methodologische criteria voor protocollen geoperationaliseerd door gebruik te maken van 3 domeinen uit het AGREE- instrument. Het inhoudelijke meetinstrument is verkregen door het operationaliseren van de aanbevelingen uit de Belgische decubitusrichtlijn. Onderzoekseenheden Decubitus preventie protocollen uit algemene ziekenhuizen (N=8) in de regio Zeeland en West- Brabant. Resultaten In totaal werden zes decubituspreventie protocollen (N= 6) van de ziekenhuizen verkregen. Alle protocollen scoren matig op het methodologische en inhoudelijk gebied. Bijna alle protocollen scoren op de verschillende domeinen voor methodologie gemiddeld beneden de 20%. Alle protocollen beschreven minder dan de helft van de aanbevelingen uit inhoudelijke meetinstrument. Conclusies De decubituspreventie protocollen in de regio West- Brabant en Zeeland zijn methodologisch en inhoudelijk matig van kwaliteit. Aanbevelingen Het verdient aan te bevelen de protocollen aan te passen en een instrument te ontwikkelen voor het toetsen en ontwikkelen van protocollen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent149630 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleBeoordeling van decubitus preventie protocollen in algemene ziekenhuizen.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsTrefwoorden decubitus preventie, protocollen, meetinstrument, AGREE- instrument Keywords Protocols, prevention, Pressure ulcer, instruments, AGREE instrument
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record