Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorNieuwenhuijzen, M. van
dc.contributor.advisorSchuiringa, H.
dc.contributor.authorPols, N.P. van der
dc.date.accessioned2009-08-07T17:00:26Z
dc.date.available2009-08-07
dc.date.available2009-08-07T17:00:26Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2966
dc.description.abstractGedragsproblemen komen vaker voor bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb-jongeren) dan bij normaal begaafde jongeren. Bij normaal begaafde jongeren blijken de executieve functies een rol te spelen in de ontwikkeling van gedragsproblemen (Séguin, Pihl, Harden, Tremblay & Boulerice, 1995; Hoaken, Shaughnessy & Pihl, 2003). Naar de oorzaken van de problemen bij lvb-jongeren is nog weinig onderzoek gedaan. In dit onderzoek wordt gekeken naar het mogelijke effect van de kwaliteit van de executieve functies op de mate van probleemgedrag bij lvb-jongeren. Executieve functies omvatten drie componenten: flexibiliteit, werkgeheugen en inhibitie (Miyake, Friedman, Emerson, Witzki & Howerter, 2000). De lvb-jongeren (N=48, gemiddelde leeftijd = 12,7) worden in dit onderzoek geselecteerd op gedragsproblemen en het krijgen van dagbehandeling. Door het laten uitvoeren van een aantal taken van de Amsterdamse Neuropsychologische Taken (ANT) zijn bij deze jongeren de drie componenten van de executieve functies gemeten (de Sonneville, 2008). Voor het meten van de gedragsproblemen en van problemen met leeftijdsgenoten is de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) (Goodman, 1997) bij de ouders (N=44) mondeling en bij de leerkrachten (N=35) schriftelijk afgenomen. Er is gevonden dat een minder sterk werkgeheugen bijdraagt aan het optreden van problemen met leeftijdsgenoten. Voor de overige componenten van EF, te weten flexibiliteit en inhibitievermogen, werd geen eenduidig effect gevonden op de problemen met leeftijdsgenoten. Geen van de drie componenten van EF leveren een bijdrage aan de variantie in gedragsproblemen. Het effect van EF op gedragsproblemen zal nader onderzocht moeten worden. Daarnaast zal ook naar mogelijke andere oorzaken van de vergrote kans op gedragsproblemen bij lvb-jongeren nader onderzoek moeten worden verricht. Behavioral problems are more often seen in youth with mild intellectual disabilities (MID) compared to their peers without MID. In children without MID a correlation is found between executive functions and behavioral problems (Séguin, Pihl, Harden, Tremblay & Boulerice, 1995; Hoaken, Shaughnessy & Pihl, 2003). The main aim of the present study is to examine whether variations in executive functions can explain behavior problems in children with MID. The executive functions are split up in three components: flexibility, working memory and inhibition (Miyake, Friedman, Emerson, Witzki & Howerter, 2000). Problematic behavior is split up in behavioral problems and problems with peers. Children with MID (N=48, mean age = 12,7) are selected on having behavioral problems and receiving treat in daycare. The participants have been asked to perform four tasks of the Amsterdam Neuropsychological Tasks (ANT), in order to measure the executive functions and their baseline speed (de Sonneville, 2008). To measure the behavioral problems the parents (N=44) and the teachers (N=35) completed the Dutch version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) (Goodman, 1997). This investigation showed that inferior working memory contributes to the occurrence of problems with peers. For the other EF components, i.e. flexibility and inhibition, no univocal effects are found on behavioral problems, nor on problems with peers. More research to the effect between EF and problematic behavior is recommended. It is also important to carry out research about other possible causes of the increased liability for behavior problems in children with MID.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent324036 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHet effect van executieve functies op gedragsproblemen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsExecutieve functies, gedragsproblemen, problemen met leeftijdsgenoten, licht verstandelijke beperking, jongeren, ANT-taken, SDQ
dc.subject.courseuuKinder- en jeugdpsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record