Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorHoksbergen, R.
dc.contributor.advisorBrugman, D.
dc.contributor.authorVegelin, T.
dc.date.accessioned2009-07-29T17:20:59Z
dc.date.available2009-07-29
dc.date.available2009-07-29T17:20:59Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2895
dc.description.abstractUit nationaal en internationaal onderzoek komt naar voren dat de ontwikkeling van adoptiekinderen uit Oost- Europa bij aankomst in het adoptiegezin in velerlei opzichten ernstig tekort schiet. De gedragsproblemen, mogelijk voortgekomen uit institutionele deprivatie en een posttraumatische stress stoornis, zijn van serieuze en aanhoudende aard. De opvoeding van Oost-Europese kinderen, met name Roemeense kinderen, doet een “fors appèl op de draagkracht van de adoptieouders. Naarmate de problematiek toeneemt, wordt de subjectieve gezinsbelasting verhoogt en wordt de algehele beoordeling van de opvoedingssituatie op negatieve wijze beïnvloed. Hierdoor zijn de ouders minder tevreden met de adoptiesituatie en neemt de kans op adoptiedisruptie toe. Het doel van dit onderzoek is te bepalen of de risicofactoren voor de opvoedingsbelasting van Poolse- en Roemeense adoptie kinderen in Nederland verschillen. Methode. Er is gebruikt gemaakt van de Child Behavior Check List, een Traumavragenlijst, de Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie en een nieuw ontworpen vragenlijst voor adoptiekinderen en het gezin. Middels frequentie analyses, kruistabellen, de Wilcoxon, Mann Whitney U, T-test en correlatiemetingen zijn de data geanalyseerd. Resultaten. De risicofactoren voor de opvoedingsbelasting van Poolse en Roemeense adoptiekinderen in Nederland zijn vergelijkbaar. Beide groepen adoptiekinderen zijn vóór adoptie blootgesteld aan vergelijkbare risicofactoren die van invloed kunnen zijn op een gezonde ontwikkeling. In vergelijking met een Nederlandse normgroep vertonen de groepen aanzienlijk meer ontwikkelingsproblemen. Daarnaast bestaat er een positieve correlatie tussen de totale CBCL- probleemscores en Post Traumatische Stress Syndroom- symptomen van de Poolse en Roemeense kinderen en de subjectief ervaren gezins- en opvoedingsbelasting van beide groepen ouders. De opvoedingsbelasting van een Pools kind in vergelijking met een Roemeens kind is echter aanzienlijk lager. Discussie. Een beperking van het onderzoek is dat niet alle beschikbare data is gebruikt in verband met de vorm van de thesis. Een suggestie voor verder onderzoek is dan ook de uitbreiding van deze thesis door het gebruik van alle data. Daarnaast wordt een longitudinale voortzetting van de dataverzameling geopperd, zoals bij de Roemeense groep, teneinde bij te dragen aan meer effectieve behandelmethoden voor de specifieke adoptieproblematiek.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent880676 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleEen vergelijking van risicofactoren voor de opvoedingsbelasting van ouders van Poolse en Roemeense adoptiekinderen in Nederland
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsAdoptie
dc.subject.keywordsrisicofactoren
dc.subject.keywordsopvoeding
dc.subject.keywordsgedragsproblemen
dc.subject.keywordsadolescenten
dc.subject.courseuuKinder- en jeugdpsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record