Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBrugman, D.
dc.contributor.advisorWigboldus, Rentray, M.
dc.contributor.authorJansen, C.C.
dc.date.accessioned2009-07-29T17:17:31Z
dc.date.available2009-07-29
dc.date.available2009-07-29T17:17:31Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2885
dc.description.abstractRentray Jeugdzorgplus is een orthopsychiatrische instelling voor jongeren van 10 tot 23 jaar met ernstige gedragsproblemen en/of jongeren die om de één of andere reden ernstig vastlopen in hun ontwikkeling. Rentray wil gebruik gaan maken van het Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd; een training gericht op het bieden van verschillende vormen van opvoedondersteuning aan ouders van kinderen met een (verhoogde kans) op politiecontacten vanwege het plegen van een strafbaar feit. Dit onderzoek draagt informatie aan die van belang is bij de inzet van het programma bij Rentray Jeugdzorgplus. Het onderzoek beslaat zowel toetsend kwantitatief onderzoek als kwalitatief onderzoek. Het kwantitatieve onderzoek beschrijft de verbanden tussen opvoeding, probleemgedrag, behandelmotivatie en demografische kenmerken. Tevens worden moderatorverbanden van behandelmotivatie en sekse van het kind op het verband tussen opvoeding en probleemgedrag onderzocht. Het kwalitatieve deel van het onderzoek beschrijft de mate van behandelmotivatie van de doelgroep en de inzet van het programma binnen Rentray Jeugdzorgplus. Vragenlijsten betreffende opvoedkenmerken en behandelmotivatie zijn afgenomen bij 19 moeders (Mleeftijd 42.7 SD 5.7) en 6 vaders (Mleeftijd 46.5 SD 6.7) van jongeren; 9 meisjes (Mleeftijd 15.0 SD 1.66) en 16 jongens (Mleeftijd 15.3 SD 1.34) die op het moment van het onderzoek bij Rentray Jeugdzorgplus verblijven. Inventarisatie van de dossiers van de jongeren leverde informatie betreffende demografische kenmerken van het kind en de mate van politiecontact op. Resultaten laten zien dat er een positieve relatie bestaat tussen slechte monitoring/supervisie en probleemgedrag. Hoe meer ouders blijk geven van het toepassen van slechte monitoring/supervisie, hoe meer probleemgedrag het kind vertoont. Tevens is gebleken dat eenoudergezinnen vaker gebruik maken van positieve bekrachtiging en dat zij blijk gaven van meer ouderlijke betrokkenheid dan tweeoudergezinnen. Voorts bleek dat hoe meer ouders blijk gaven van het toepassen van inconsistente discipline, hoe gemotiveerder zij waren om deel te nemen aan een oudertrainingsprogramma. Er zijn geen moderatorverbanden gevonden van behandelmotivatie van ouders en sekse van het kind op het verband tussen opvoeding en probleemgedrag. De participanten van het onderzoek bleken in behoorlijk mate gemotiveerd te zijn tot deelname aan een oudertraining en dit is niet gerelateerd aan demografische kenmerken van het gezin. In de conclusie en discussie zijn enkele kanttekeningen van het onderzoek opgenomen alsmede suggesties voor vervolgonderzoek. Tevens worden implicaties voor de inzet van het Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd bij Rentray Jeugdzorgplus beschreven.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent301433 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe inzet van een oudertrainingsprogramma bij Rentray Jeugdzorgplus. Het verband tussen opvoeding en probleemgedrag en de behandelmotivatie van ouders.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsOudertraining
dc.subject.keywordsbehandelmotivatie
dc.subject.keywordsgedragsproblemen
dc.subject.keywordsadolescenten
dc.subject.keywordsOuders van Tegendraadse jeugd
dc.subject.courseuuKinder- en jeugdpsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record