Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorMak, dr W.M.
dc.contributor.authorHeijden, Y.V. van der
dc.date.accessioned2015-10-21T17:00:45Z
dc.date.available2015-10-21T17:00:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/28778
dc.description.abstractWanneer een sporter een sportbeweging onder de knie wil krijgen, is het van belang dat hij de benodigde informatie communicatief goed overgedragen krijgt. In de meeste gevallen loopt deze informatieoverdracht door middel van een trainer of coach. Er zijn echter meerdere wegen die naar Rome leiden om een sportbeweging aan te leren. Met behulp van dit onderzoek wordt getracht inzicht te verkrijgen van wat het effect is van het geven van video- of afbeeldinginstructies op de begrijpelijkheid en waardering van sporttrainingen. In de literatuur is er veel geschreven over onderzoek naar het effect van afbeeldingen op tekstbegrip in het onderwijs. Uit de Dual coding theorie en de Multimedia learning theorie blijkt dat afbeeldingen een positief effect hebben op tekstbegrip. Door dit onderzoek uit te voeren op het gebied van sport is het onderzoek een welkome aanvulling op de bestaande literatuur. In dit onderzoek wordt het verschil in begrijpelijkheid en waardering van een sporttraining gemeten tussen drie conditiegroepen. De eerst groep bestaat uit respondenten die geen instructie voorgelegd krijgen, ook wel de controlegroep genoemd. De tweede groep bestaat uit respondenten die een instructie aan de hand van afbeeldingen voorgelegd krijgen, ook wel de afbeeldingsgroep genoemd. De derde groep bestaat uit respondenten die een instructie aan de hand van een video voorgelegd krijgen, ook wel de videogroep genoemd. Aan de hand van een beoordelingsformulier en een vragenlijst wordt gekeken wat het effect van instructies is op de begrijpelijkheid en waardering op een hockeytraining. De begrijpelijkheid valt hierbij op te delen in declaratieve en procedurele kennis. Uit het uitgevoerde experimentele onderzoek blijken de resultaten in de conditiegroepen te verschillen. Zo is er een verschil gemeten tussen de conditiegroepen op de begrijpelijkheid van de sporttraining. Zoals vermeld is de begrijpelijkheid op te delen in declaratieve en procedurele kennis, waarbij er alleen een significant verschil is aangetoond bij de procedurele kennis tussen de controlegroep en de videogroep. De controlegroep scoort het minst hoog en de videogroep het hoogst op begrijpelijkheid. Hiermee kan de voorafgaande opgestelde hypothese waarbij verwacht wordt dat instructies de begrijpelijkheid verhogen deels worden aangenomen. Dit komt doordat er alleen een significant verschil aangetoond bij begrijpelijkheid van de procedurele kennis. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat er ook een significant verschil gemeten is tussen de videogroep en controlegroep op waardering, waarbij de videogroep de sporttraining hoger waardeert dan de controlegroep. Er is echter geen significant verschil gemeten op waardering tussen de videogroep en de afbeeldingsgroep. Hierdoor kan de tweede opgestelde hypothese niet worden aangenomen waarbij verwacht wordt dat een instructie aan de hand van een video voor meer waardering zorgt dan een instructie aan de hand van afbeeldingen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1474455
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDetails maken het verschil
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordssporttraining, instructie, begrijpelijkheid, declaratieve kennis, procedurele kennis, waardering
dc.subject.courseuuCommunicatie- en informatiewetenschappen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record