Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorHeimeriks, Gaston
dc.contributor.authorBruin, T.A. de
dc.date.accessioned2018-03-02T18:01:01Z
dc.date.available2018-03-02T18:01:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/28742
dc.description.abstractSamenvatting Klimaatverandering is tegenwoordig een belangrijk onderwerp voor veel mensen over de hele wereld. Om de klimaatverandering effectief te bestrijden is het belangrijk dat er veel onderzoek wordt gedaan naar dit onderwerp. De gevolgen van klimaatverandering verschillen per land net als de mate waarin een land onderzoek doet naar klimaatverandering en het voorkomen daarvan door middel van duurzame energie. In deze scriptie wordt de volgende vraag onderzocht: “Welke factoren verklaren het verschil in kennisproductie tussen landen op het gebied van duurzame energie?” Hiervoor wordt een database van Scopus gebruikt die alle wetenschappelijke artikelen per land vanaf 1996 tot 2016 heeft geïndexeerd. De verklarende factoren voor de landen zijn gevonden door middel van literatuuronderzoek en zijn het BNP, de aanwezigheid van fossiele brandstoffen en de aanwezigheid van beleid omtrent duurzame energie. Deze scriptie heeft de drie verklarende factoren geanalyseerd door eerst te kijken naar de grafieken van de wereld, de regio’s en de landen en vervolgens een correlatie test uit te voeren. De gevonden resultaten gaven aan dat BNP en de aanwezigheid van beleid een sterke significant positief correlatie vertonen met de kennisproductie van landen per regio en daarom de verschillen kan verklaren. De aanwezigheid van fossiele brandstoffen had een gemiddeld tot sterk significant negatief effect voor West- en Oost-Europa. Voor Afrika en Noord- en Zuid-Amerika is dit verband weinig aanwezig en voor Oost-Azië en Oceanië, en het Midden-Oosten verband is dit significant positief. Er is vervolgonderzoek nodig naar de onderliggende factoren van de invloed van fossiele brandstoffen en uitgebreider onderzoek naar beleid en de kennisproductie van duurzame energie. Summary Climate change is a relevant topic for many people around the globe. To effectively combat the hazards of climate change it is important that sufficient research is done on this topic. The risks of climate change vary per country as is the case for the amount of research on climate change and renewable energy. This thesis has the following research question: “Which factors explain the difference in knowledge production between countries on the subject of renewable energy?” A database of Scopus is being used which has indexed every scientific article between 1996 until 2016. The underlying factors that have been found in the literature for the countries are: the GDP, the availability of fossil fuels and the amount of policy for renewable energy. This thesis analysed the underlying factors by first analysing the graphs for the world, the regions and the countries and then analysing them by using a correlation analysis. The results indicated that the GDP and the amount of policy have a strong significant positive effect on the knowledge production for a country in the world and per region thus provide an explanation for the difference between countries. The availability of fossil fuels had an average significant negative correlation for West- and East-Europe. For Africa and North- and South-America there is a low average correlation and for East-Asia and Oceania, and the Middle-East there is a strong significant positive correlation. Further research is necessary to study the underlying factors for the varying effect of fossil fuels and more extensive research is needed for the context and the application of policy for renewable energy.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent4378861
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleGROEIENDE DUURZAME KENNIS Een exploratief onderzoek naar de mondiale stijging van onderzoek naar duurzame energie
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsDuurzame energie, kennis over duurzame energie,
dc.subject.courseuuLiberal Arts and Sciences


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record