Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVenne, L.H.J. van de
dc.contributor.advisorKommers, P.A.M.
dc.contributor.authorKuijpers, F.E.M.
dc.date.accessioned2015-10-20T17:00:37Z
dc.date.available2015-10-20T17:00:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/28622
dc.description.abstractProfessioneel leren door leerkrachten is cruciaal voor het verbeteren van de professionele leergemeenschap (PLG). Self-efficacy om te leren is van invloed op het professioneel leren van leerkrachten en kan daarom naar verwachting ook gezien worden als een invloedrijke factor voor PLG’s. Deze studie onderzocht de relatie tussen de perceptie op een PLG en self-efficacy om te leren bij basisschoolleerkrachten. De onderzoekvraag die centraal stond, was: ‘Hoe percipiëren basisschoolleerkrachten de school als professionele leergemeenschap, hoe hangt deze perceptie samen met de self-efficacy van leerkrachten om te leren; en op welke wijze kunnen scholen vanuit de rol van leerkracht en schoolleiding het leren in een professionele leergemeenschap versterken?’ Leerkrachten van 14 basisscholen werkzaam binnen het scholenverband Skipov, werden aan de hand van een vragenlijst gevraagd naar hun self-efficacy om te leren en in hoeverre zij hun school percipiëren als een PLG (N=63). De relatie tussen de PLG en self-efficacy werd onderzocht met een Spearman’s rho correlatietoets. Verschillen met betrekking op de perceptie van de PLG tussen scholen ingedeeld op schoolgrootte, werden in kaart gebracht met een factoriële ANOVA. Drie van de scholen vormden samen een cluster. Deze scholen werden intensiever onderzocht aan de hand van een focusgroep en drie interviews, gericht op mogelijke verbetering van de PLG, mede naar aanleiding van het vormen van het cluster. Uit het onderzoek bleek een zwakke, positieve relatie tussen self-efficacy om te leren en de PLG. Er werd geen significant verschil gevonden tussen de grootte van de school en de perceptie van leerkrachten op de PLG. Uit de focusgroep en interviews bleek dat er vijf niveaus met factoren zijn die invloed hebben op de PLG, namelijk leerkracht-, school-, (cluster)scholen-, organisatie- en maatschappelijke factoren. Uit deze studie kan worden opgemaakt dat schoolorganisaties kunnen inzetten op het verbeteren van self-efficacy van leerkrachten, om de PLG te verbeteren. Het vormen van clusterscholen draagt positief bij aan hoe leerkrachten hun school ervaren als PLG, doordat het de samenwerking en kennisdeling tussen scholen bevordert. Wel zijn er enkele voorwaarden waaraan een cluster moet voldoen om effectief te zijn, zoals homogeniteit van scholen en het richten op praktische toepassingen. Tevens dienen de organisatie en directeur bij te dragen aan het verbeteren van het cluster en daarmee ook de PLG, door het aanbieden van voldoende sturing, ondersteuning en de juiste middelen. In de toekomst kunnen meerdere basisscholen overwegen om clusters te vormen, om zo de PLG op de school te verbeteren.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent880884
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe relatie tussen de perceptie op een professionele leergemeenschap en de mate van self-efficacy van basisschoolleerkrachten om te leren
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsProfessionele leergemeenschap; Self-efficacy om te leren; Professioneel leren leerkrachten; Clusterschool;
dc.subject.courseuuOnderwijskundig ontwerp en advisering


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record