Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorClaringbould, I.e.c.
dc.contributor.authorBenthem, P. van
dc.date.accessioned2018-01-18T18:01:44Z
dc.date.available2018-01-18T18:01:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/28415
dc.description.abstractManagement samenvatting Achtergrond Mede door individualisering en professionalisering van de georganiseerde sport in Nederland worden er aan besturen van een sportvereniging steeds hogere eisen gesteld. Deze besturen, die worden gedomineerd door witte vaak oudere mannen, hebben een stug en conservatief imago. Mede hierdoor is het voor vrouwen, allochtonen en jongeren niet aantrekkelijk om in het bestuur van de vereniging te gaan zitten. Daarnaast zijn er voor deze groepen nog meer barrières die ervoor zorgen dat deze groepen uit besturen van sportverenigingen blijven. Wat blijkt is dat er wel veel vacatures open staan voor bestuursfuncties bij sportverenigingen. NOC*NSF is van mening dat diversiteit in het bestuur het imago van besturen en de betrokkenheid binnen sportverenigingen ten goede komt. Om dit gedachtegoed te legitimeren richt dit onderzoek zich op de betekenis die betrokkenen binnen sportverengingen geven aan diversiteit binnen sportbesturen. Methode Om de betekenis van betrokkenen te onderzoeken is er gebruik gemaakt van de theorie van Weick en Connell. De theorie van Weick heeft betrekking op het proces van betekenisgeving en in de theorie van Connell worden genderrelaties binnen organisaties beschreven aan de hand van vier dimensies: machtsrelaties, werkverdeling, emotionele relaties en cultuur & symboliek. Deze dimensie zijn voor dit onderzoek toegepast op andere facetten van diversiteit die door respondenten zijn gegeven. In totaal zijn er 12 interviews gehouden met personen die formeel of informeel betrokkenen zijn bij sportverenigingen. Resultaten en Analyse Vanuit de data zijn er negen overkoepelende thema’s naar voren gekomen: betekenis van diversiteit, wervingsmethode, diversiteitsbeleid, sportgerelateerde vs. sportoverstijgende taken, bestuurlijke taakverdeling, samenstelling bestuur, minderheidsgroepen, voordelen van diversiteit voor het functioneren van het bestuur en waarde van homogeniteit. Er komt naar voren dat diversiteit openheid, flexibiliteit, vernieuwing en herkenning symboliseert, wat wordt gezien als ideaalbeeld. Echter blijkt dit onderhevig te zijn aan processen die het creëren van diversiteit in besturen tegengaan. Homogeniteit symboliseert op haar beurt efficiëntie en een plezierige onderlinge samenwerking tussen bestuursleden. Conclusie en aanbevelingen Er blijkt een paradox tussen het ideaal en de norm te bestaan betreffende de diversiteit . Betrokkenen bij sportverenigingen willen graag een divers bestuur omdat dit openheid, vernieuwing, flexibiliteit en een betere mogelijkheid tot herkenning symboliseert, maar in de praktijk blijkt dit minder gemakkelijk haalbaar. Dit komt o.a. doordat homogeniteit efficiëntie en plezier symboliseert. Om meer diversiteit in sportbesturen van verenigingen te krijgen moeten minderheidsgroepen hun intrede doen in wittemannennetwerken, moeten bestuurders beseffen dat een tijdsinvestering op korte termijn voor het creëren van diversiteit in het bestuur zorgt voor minder tijdsdruk op lange termijn en moeten zij kritisch kijken naar de functieomschrijvingen voor bestuursleden. Ook spelen ondersteunende organisaties een belangrijke rol in de bewustwording van en stimulans van bestuurders van sportverenigingen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent397618
dc.format.mimetypeapplication/zip
dc.language.isonl
dc.titleDe paradox van diversiteit tussen het ideaal en de norm
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsDiversiteit, sport, besturen, verenigingen,
dc.subject.courseuuSportbeleid en sportmanagement


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record