Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorEndendijk, J.
dc.contributor.advisorHaan, M. de
dc.contributor.authorManen, J.J. van
dc.date.accessioned2017-09-05T17:05:14Z
dc.date.available2017-09-05T17:05:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/27385
dc.description.abstractUit verschillende bronnen is gebleken dat meer preventie na de transitie en transformatie niet direct op gang is gekomen en dat er nog knelpunten ondervonden worden. Het doel van dit onderzoek was het evalueren van het transformatiedoel meer preventie en meer inzicht krijgen in de huidige stand van zaken omtrent de organisatie en realisatie van het preventief jeugdbeleid en knelpunten bij gemeenten. Er zijn semigestructureerde interviews bij 14 beleidsambtenaren uit 12 verschillende gemeenten afgenomen. Uit de resultaten blijkt dat gemeenten de verschuiving die zij met meer preventie willen beogen, dus meer preventie en een minder groot beroep op jeugdhulp, nog niet zien. Ze ondervinden ook problemen met het in beeld brengen van de kosteneffectiviteit van preventie. Gemeenten hebben nog weinig zicht op de kwaliteit van voorzieningen en activiteiten. Daarnaast worden er op dit moment nog weinig meetbare, concrete maatschappelijke resultaten opgesteld en is het gebruik van outcome indicatoren schaars. Dit zijn aandachtspunten voor de toekomst. Er worden wel meer verbindingen tussen lokale partners gezocht, maar zowel intern binnen de gemeente als extern tussen partijen kunnen nog meer verbindingen worden gezocht. Daarnaast vormt een knelpunt voor investeringen in preventie het beperkte budget waarover verschillende gemeenten beschikken. De resultaten uit dit onderzoek bieden inzicht in behoeften van gemeenten omtrent preventie en aandachtspunten voor de toekomst, waardoor preventie versterkt kan worden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent629737
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe organisatie en realisatie van preventie in het jeugddomein
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordspreventie, jeugd, gemeenten, beleid, knelpunten
dc.subject.courseuuYouth, Education and Society


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record