Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorvan Charldorp, T.C.
dc.contributor.authorVinck, V.V.
dc.date.accessioned2017-09-05T17:03:46Z
dc.date.available2017-09-05T17:03:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/27346
dc.description.abstractHoogopgeleide professionals uit het buitenland staan voor een belangrijke kwestie wanneer zij naar Nederland zijn gekomen: hoe word ik bevoegd om mijn beroep hier uit te oefenen? Zo moeten artsen met een diploma behaald in het buitenland deze laten erkennen om in de Nederlandse gezondheidszorg te mogen werken. Deze erkenning verloopt via een assessmentprocedure. De informatie over deze procedure wordt onder andere verstrekt op de websites van twee professionele organen: Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV), een onafhankelijk agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VBGA). Dit onderzoek geeft inzicht in hoeverre deze informatievoorziening aansluit bij de informatiebehoefte van buitenlandse artsen. Uit de functionele analyse, een tekstanalysemethode, en semigestructureerde interviews, bleek dat deze twee organen elkaar aanvullen in hun informatievoorziening. Zo voorziet de CBGV in de primaire behoefte van de doelgroep met informatie betreffende het reglement rondom de procedure en complementeert de VBGA deze informatie door te adviseren hoe men zich kan voorbereiden op deze procedure. De primaire behoefte die grotendeels niet beantwoord wordt, is de behoefte aan informatie over cultuur gerelateerde aspecten waar buitenlandse artsen mee in aanraking kunnen komen. De secundaire behoefte bestaat uit de behoefte aan gepersonaliseerde informatie bij het doorlopen van de procedure. Dit uit zich in de behoefte aan persoonlijke informatie verstrekt via een begeleider, welke niet wordt aangeboden door de overheid. Daarnaast uit dit zich in de behoefte aan contactgegevens van andere buitenlandse artsen die de procedure (hebben) doorlopen om informatie uit te wisselen, welke door de VBGA wordt ondervangen door het aanbieden van een Facebookpagina. Daarnaast kan betoogd worden dat de buitenlandse artsen andere buitenlandse artsen opzoeken om geruststelling te vinden, gezien de emoties die naar voren komen vanuit de behoefte aan informatie over de procedure. Zo blijkt ook uit de interviews dat een klik bestaat tussen artsen die zich in dezelfde situatie bevinden. De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot een advies aan de CBGV en VBGA met betrekking tot hun online informatievoorziening voor buitenlandse artsen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1246399
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.title"Zoals kippen zonder koppen" op zoek naar informatie over de erkenning van een buitenlands artsendiploma: Een diagnose van de informatievoorziening en -behoefte
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsbuitenlandse artsen, diploma erkennen, informatiebehoefte, informatievoorziening, functionele analyse, tekstanalyse, Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV), Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VBGA)
dc.subject.courseuuInterculturele communicatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record