Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLalleman, P.
dc.contributor.authorZilverentant, M.F.
dc.date.accessioned2015-10-06T17:00:49Z
dc.date.available2015-10-06T17:00:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/27334
dc.description.abstractSamenvatting. Titel: een verkenning van het gebruik van beïnvloedingstactieken door verpleegkundig leidinggevenden in hun dagelijks werk en de bijdrage aan Excellente Zorg: een case studie. Inleiding: Om het verpleegkundig beroep toekomstbestendig te maken, is het programma Excellente Zorg van start gegaan, waarin een belangrijke voor de leidinggevende is weggelegd in het creëren van een stimulerende werkomgeving om verpleegkundigen optimaal te laten functioneren. Het beïnvloeden van collega' s is de kern van leidinggeven waarbij de gebruikte beïnvloedingstactieken voor een belangrijk deel bepalen hoe effectief de beïnvloedingspoging is. Doel en onderzoeksvraag: Het doel van deze studie is meer kennis te verkrijgen over de wijze waarop verpleegkundig leidinggevenden collega' s beïnvloeden en in hoeverre dit bijdraagt aan de uitgangspunten van Excellente Zorg. De onderzoeksvragen luiden als volgt: Welke beïnvloedingstactieken gebruiken verpleegkundig leidinggevenden in hun dagelijks werk? Hoe draagt de wijze van beïnvloeden bij aan Excellente Zorg? Methode: Zes leidinggevenden van een thuiszorgorganisatie die werkt volgens de principes van Excellente Zorg, werden twee werkdagen geschaduwd om gebruikte beïnvloedingstactieken en de context hiervan te onderzoeken. Resultaten: De leidinggevenden gebruikten een variatie van beïnvloedingstactieken, waarbij een gemeenschappelijk patroon te herkennen was. De meest gebruikte tactieken waren overtuigen, consulteren, legitimeren en vleien. De minst gebruikte tactieken waren ruilen, coalitievorming en persoonlijk appèl. Inspireren werd matig gebruikt. Conclusie: Overtuigen, consulteren en vleien zijn passende tactieken om betrokken en gemotiveerde medewerkers te bewerkstelligen. Legitimering draagt niet bij aan een stimulerende omgeving. Inspireren door een beroep te doen op gezamenlijke waarden en visie levert een zeer belangrijke bijdrage aan excellente Zorg door het creëren van langdurige betrokkenheid en motivatie van verpleegkundigen. Aanbevelingen: Indien verpleegkundig leidinggevenden meer inspireren en minder legitimering zouden gebruiken, zouden zij een grotere bijdrage leveren aan een stimulerende omgeving om bij te dragen aan het bewerkstelligen van gemotiveerde zelfstandige verpleegkundige teams en Excellente Zorg tot zijn recht laten komen. Trefwoorden: verpleegkundigen, leidinggevenden, Excellente Zorg, beïnvloedingstactieken Abstract Title: An exploration of influence tactics used by nurse managers in daily work and its contribution to Excellent Care: a case study. Background: In preparing nurses for the future, a program called Excellent Care was launched in which nurse managers play an important role in creating a supportive and stimulating environment for nurses to function optimally. A key part of a managers role is to influence others including the use of influence tactics. Little is known how nurse managers influence co-workers in daily work and how this concurs to Excellent Care by contributing to a stimulating environment. Aim and research questions The aim of this study is to describe which influence tactics nurse managers use and how this contributes to Excellent Care. Which influence tactics do nurse managers use of a home care organization adhering to the principles of Excellent Care? How does the way of exerting influence contribute to Excellent Care? Methods Six nurse managers were shadowed each for two working days to observe which influence tactics were used and the context of exerting influence. Results Nurse managers used a variety of influence tactics. Regularities showed frequent use of rational persuasion, consultation, legitimating and ingratiation. Least used tactics were exchange, coalition and personal persuasion. Inspirational appeals were moderately used. Conclusion Using rational persuasion, consultation and ingratiation contributes to a stimulating environment. Legitimating does not stimulate commitment of co-workers, while appealing to shared values and visions is an essential component of Excellent Care. Recommendations If nurse managers use more often inspirational appeals and less legitimating, the way they exert influence will contribute to a large extent to a stimulating environment and to the maturation of Excellent Care. keywords: nurse managers, influence tactics, Excellent Care, case study
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent549645
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.titleAn exploration of influence tactics used by nurse managers in daily work and the contribution to Excellent Care: a case study.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsnurse manager, influence tactics, Excellent Care, case study
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record