Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBaar, P.
dc.contributor.advisorLonden-Barentsen, M. van
dc.contributor.authorHengeveld, R.
dc.date.accessioned2017-09-04T17:03:52Z
dc.date.available2017-09-04T17:03:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/27253
dc.description.abstractDe doelstelling van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de principes van De Vreedzame Wijk, de werkzame factoren in het uitvoeren van deze interventie en om aandachtspunten te formuleren naar de principes van De Vreedzame Wijk voor Sportbedrijf Arnhem. Het werken met De Vreedzame Wijk leek nog niet goed aan te slaan omdat kinderen nog regelmatig antisociaal gedrag vertoonden tijdens de sport- en spelactiviteiten. Er werd daarom een procesevaluatie uitgevoerd door middel van open interviews met 13 professionals die werken binnen De Vreedzame Wijk. Bij de sport- en spelactiviteiten werden principes toegepast vanuit de vier pijlers van De Vreedzame Wijk. Zo werd er voornamelijk positief gereageerd op kinderen, gestimuleerd om conflicten zelf op te lossen door kinderen en kinderen mochten meehelpen bij het organiseren van de activiteiten. De meeste respondenten gaven aan dat zij effect ervoeren van de invoering van De Vreedzame Wijk in Geitenkamp. Zij gaven aan dat gedragsverandering langzaam verliep, maar dat verbetering zichtbaar was. Implicaties vanuit dit onderzoek zijn het verbeteren van de samenwerking met de partnerorganisaties binnen De Vreedzame Wijk in Geitenkamp, het verbeteren van de zichtbaarheid in de wijk omtrent De Vreedzame Wijk, het verbeteren van de scholing voor stagiaires en het betrekken van ouders bij De Vreedzame Wijk.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent487323
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleErvaringen van professionals met De Vreedzame Wijk bij sport- en spelactiviteiten in Geitenkamp: Procesevaluatie naar de implementatie van De Vreedzame Wijk
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsVreedzame Wijk; kinderen; sport; participatie; procesevaluatie
dc.subject.courseuuYouth, Education and Society


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record