Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSchaufeli, W.B.
dc.contributor.authorVen, B.K. van der
dc.date.accessioned2009-07-13T17:04:31Z
dc.date.available2009-07-13
dc.date.available2009-07-13T17:04:31Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2720
dc.description.abstractBurnout en bevlogenheid worden wetenschappelijk gezien altijd als dimensies onderzocht, waardoor niet te zeggen is of iemand wel of niet burnout/bevlogen is. In het eerste onderzoek is een clusteranalyse uitgevoerd op Nederlandse participanten (N=8191). Door dimensies van burnout en bevlogenheid als categorieën te onderzoeken, worden drie clusters verwacht met: bevlogen, burnout of niet bevlogen noch burnout participanten. In het tweede onderzoek (N= 1192) is d.m.v. een Manova bekeken hoe participanten binnen verschillende clusters scoren op taakeisen, energiebronnen, persoonlijkheidvariabelen en bepaalde uitkomstvariabelen, om de clusters te interpreteren. Uit de analyses kwamen drie clusters naar voren; (1) burnout groep, die hoger scoorde op spanningsklachten en neuroticisme; (2) bevlogen groep die hoger scoorde op energiebronnen, arbeidssatisfactie, organisatiebetrokkenheid en extraversie; en (3) een groep die noch burnout, noch bevlogen was en gemiddeld scoorde op alle variabelen tussen de andere twee groepen in. Opvallend was dat verschil in taakeisen geen rol speelde bij de categorieën.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent197999 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleOp zoek naar burnout- en bevlogenheidprofielen: Categorieën in plaats van dimensies
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsBurnout
dc.subject.keywordsbevlogenheid
dc.subject.keywordsdimensies
dc.subject.keywordscategorieën
dc.subject.keywordsclusteranalyse
dc.subject.keywordstaakeisen
dc.subject.keywordsenergiebronnen
dc.subject.keywordspersoonlijkheidsvariabelen
dc.subject.courseuuArbeids- en organisatiepsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record